Համակարգը ստեղծվել է ՀՀ սփյուռքի   նախարարության միջոցներով