Dear Armenians around the world,

 

 

 

 

 

 

 I would like to thank you for taking the time to visit our website at www.mindiaspora.am to receive information regarding the development of the Armenia-Diaspora partnership, programs of the Ministry of Diaspora and the daily activities of the Diaspora.

 

I express hope that we will use all of the opportunities provided to make the provisions stated in the RA government’s policy on the Diaspora accessible to you.


More...Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտնում եւ     
                    այցելում   www.mindiaspora.am կայքը,
                    տեղեկանալու համար Հայաստան-Սփյուռք
                    գործակցության զարգացմանը, ՀՀ սփյուռքի
                    նախարարության անելիքներին եւ Սփյուռքի
                    առօրյային: Հուսով եմ     ինտերնետի
                    (համացանց) բոլոր հնարավորությունները
                    կօգտագործենք ՀՀ կառավարության կողմից
                    Սփյուռքին միտված քաղաքականության
                    հիմնական դրույթները  համար:                        Մենք կանենք ամեն ինչ,  մանրամասն  >>

News

24.03.2017 | News
RA Ministry of Diaspora holds teleconference with Alexander Mantashyants Educational-Cultural and Youth Center of Batumi

On March 24, the RA Ministry of Diaspora held a teleconference with representatives of the Alexander Mantashyants Educational-Cultural and Youth Center in Batumi. Among the participants representing the Ministry of Diaspora were RA Minister of Diaspora Hranush Hakobyan...

23.03.2017 | News
Presentation of books published under sponsorship and upon order of RA Ministry of Diaspora was held

On March 23, the RA Ministry of Diaspora hosted the presentation of the books published under the sponsorship and upon the order of the RA Ministry of Diaspora. Among the participants were RA Minister of Diaspora Hranush Hakobyan, Chairman of the State Committee on Science of the RA Ministry of Education and Science Samvel Harutyunyan, Rector of Yerevan State University Aram Simonyan, renowned scholars, political scientists, Turkologists, linguists, public figures and intellectuals.

23.03.2017 | News
RA Ministers of Diaspora, Culture and Healthcare sign joint orders

On March 23, the Ministers of Diaspora, Culture and Healthcare of the Republic of Armenia signed joint orders at the RA Ministry of Diaspora.

20.03.2017 | News
RA Ministry of Diaspora holds teleconference with Armenian doctors from different countries

On March 20, the RA Ministry of Diaspora held a teleconference with members of Armenian medical institutions of the United States, Canada, Argentina, Great Britain, Germany, Russia and Lebanon.

20.03.2017 | News
RA Ministry of Diaspora holds teleconference with Armenian community of Portugal

On March 20, the RA Ministry of Diaspora held a teleconference with the Armenian and Portuguese representatives of the Armenian community of Portugal.

Upcoming Events

2017-10-13 | 6th EURO-CAUCASIAN CONGRESS OF CARDIOLOGY

Dear cardiologists, compatriots, We would like to inform you that at the initiative of "Action Health Armenia-France" organization and with the assistance of the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia “The 6th  Euro-Caucasian Congress of Cardiology” will be organized on October 13-14, 2017 in Yerevan ("Elite Plaza" business center) with the participation of renowned cardiologists from Armenia, Artsakh and the Diaspora. The Congress will discuss the current issues and ...

more...

2017-09-24 | “WE SING KOMITAS” PAN-ARMENIAN FESTIVAL

Dear compatriots, We would like to inform you that the RA Ministry of Diaspora will be holding the “We Sing Komitas” Pan-Armenian Festival from September 24 to 29, 2017. The goals and objectives of the festival are as following: to contribute to the preservation and development of the Armenian culture and cultural identity in Armenia and in the Diaspora; to popularize the art of Komitas; to speak out about the Armenians’ claims via culture; to support the strengthening and ...

more...

2017-09-20 | ATN - THE GLOBAL ARMENIAN CHAMBER OF COMMERCE 5TH GENERAL ASSEMBLY AND 3RD BUSINESS FORUM

Dear compatriots and businessmen,   We would like to inform you that at the initiative of the Armenian Trade Network (ATN) and with the assistance of the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia “The 5th General Assembly of ATN - Global Armenian Chamber of Commerce and the 3rd Business Forum” will be organized under auspices of the Government of the Republic of Armenia to be held in between September 20-27, 2017 (dates will be confirmed later). The overall objective of ...

more...

2017-07-02 | “DIASPORA” SUMMER SCHOOL 2017

RA MINISTRY OF DIASPORA YEREVAN STATE UNIVERSITY “DIASPORA” SUMMER SCHOOL 2017  To contribute in the preservation and reinforcement of the Armenian identity within communities of the Armenian Diaspora, to raise the level of Armenian language proficiency among young Armenians and the qualification of teachers of Armenian community schools, organizers of education and the directors of cultural groups, the activities of Armenian multimedia and youth organizations of the Armenian ...

more...

2017-06-18 | “Ari Tun” 2017-The program for the Diaspora youth

Dear compatriots, The Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia re-launches “Ari Tun” program for the Diaspora youth. The goal of the program is to familiarize Armenian Diaspora youth spread all over the world with its Homeland, instill them acknowledge their national identity,  familiarize them with the traditions and practices of their people, Armenian families and the Armenian soul, foster a closer cooperation of  Armenia and the Diaspora both in ...

more...

2017-04-17 | Armenian Virtual College- Spring Term 2017

The AGBU Armenian Virtual College is glad to inform that Spring Term 2017 Enrollment has started at AVC. The classes start on April 17, 2017 and end on June 20, 2017. The courses are available in multiple levels and in seven languages (Eastern & Western Armenian, English, Russian, French, Spanish and Turkish). Armenian Language. Eastern & Western Armenian  Armenian History  Armenian Culture: Architecture & Music  Chess About AVC AGBU Armenian Virtual College ...

more...

2017-02-28 | «Significant contribution to the preservation of the Armenian Identity» Pan-Armenian Annual Award 2017

The Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia, World Armenian Congress and Union of Armenians in Russia in the framework of «Significant contribution to the preservation of the Armenian identity» Pan-Armenian Annual Award 2017 announces the terms of the competition for the following categories:  1.              «Defender of mother tongue» ...

more...

 

Events calendar

 
 

Congratulations

 
 

Speeches

 
<<  2017  >> <<  March  >>
Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
20.07.2016  |  Congratulations

TO MEMBERS OF THE BOARD OF THE

ARMENIAN YOUTH ASSOCIATION OF CALIFORNIA


Dear compatriots,


I cordially congratulate the Armenian Youth Association of California on its 25th anniversary.

15.07.2016  |  Speeches

On July 11, within the framework of the first “Armenia. Create Together” youth forum for students and alumni of the world’s top universities (organized by the RA Ministry of Diaspora, in association with the Armenian General Benevolent Union, Luys Foundation and Ayb Foundation), Vardanants Medical Center hosted the meeting of the telemedicine group of the “Medicine and Health” Atelier formed under the auspices of Luys Foundation with young students and professionals from different countries. During the meeting, doctor of the Center for Plastic Rehabilitative Surgery and Microsurgery of Clinical Hospital #1 of Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, candidate of medical sciences, plastic surgeon Gevorg Yaghjyan gave his opening remarks.