Dear Armenians around the world,

 

 

 

 

 

 

 I would like to thank you for taking the time to visit our website at www.mindiaspora.am to receive information regarding the development of the Armenia-Diaspora partnership, programs of the Ministry of Diaspora and the daily activities of the Diaspora.

 

I express hope that we will use all of the opportunities provided to make the provisions stated in the RA government’s policy on the Diaspora accessible to you.


More...Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտնում եւ     
                    այցելում   www.mindiaspora.am կայքը,
                    տեղեկանալու համար Հայաստան-Սփյուռք
                    գործակցության զարգացմանը, ՀՀ սփյուռքի
                    նախարարության անելիքներին եւ Սփյուռքի
                    առօրյային: Հուսով եմ     ինտերնետի
                    (համացանց) բոլոր հնարավորությունները
                    կօգտագործենք ՀՀ կառավարության կողմից
                    Սփյուռքին միտված քաղաքականության
                    հիմնական դրույթները  համար:                        Մենք կանենք ամեն ինչ,  մանրամասն  >>

News

20.10.2016 | News
8th Pan-Armenian Forum of Journalists kicks off

October 20th marked the launch of the 8th Pan-Armenian Forum of Journalists, which will be held in Yerevan (20-22 October) and in Stepanakert (23-24 October) under the title “Armenian Statehood: Axis of Unity”.

18.10.2016 | News
RA Ministry of Diaspora hosted presentation of books by repatriate writer and publicist Hagop Balian

On October 18, French-Armenian repatriate writer and publicist Hagop Balian presented his latest books (“With the Desire to Laugh”, “Armenian Cause: To Think and Pursue”, “Literary Responses”, “Layer of Life of the Anonymous”, “America, America, Dream and Paths to Wreckage:, “Miss Anna’s Love, Loves…and the Others”) during an event held at the RA Ministry of Diaspora.

18.10.2016 | News
Members of ADLP Central Committee visit the RA Ministry of Diaspora

On October 18, RA Minister of Diaspora Hranush Hakobyan received members of the Central Committee of the Armenian Democratic Liberal Party (Ramgavar).

18.10.2016 | News
Lebanese-Armenian businessmen say they hope to succeed in Armenia

On October 18, RA Minister of Diaspora Hranush Hakobyan received Lebanese-Armenian businessmen Charles Hury and Krikor Armelian.

17.10.2016 | News
RA Ministry of Diaspora summed up results of 2015 Pan-Armenian Awards “For notable contribution to the preservation of the Armenian identity” and granted awards

On October 17, the RA Ministry of Diaspora hosted a ceremony during which the Ministry summed up the results of the 2015 annual Pan-Armenian Awards “For notable contribution to the preservation of the Armenian identity” and granted awards to the winners.

Upcoming Events

2016-10-17 | The AGBU Armenian Virtual College inform that Fall Term 2016 Enrollment has started at AVC

The AGBU Armenian Virtual College is glad to inform that Fall Term 2016 Enrollment has started at AVC.   The classes start on October 17, 2016 and end on December 20, 2016. The courses are available in multiple levels and in seven languages (Eastern & Western Armenian, English, Russian, French, Spanish and Turkish). Armenian Language: Eastern & Western Armenian History Armenian Culture: Architecture & Music Chess   About AVC AGBU Armenian Virtual College (AVC) is an ...

more...

2016-08-19 | JOB ANNOUNCEMENT

To support the efforts for coordination of the issues facing Syrian-Armenians who have moved to Armenia, the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia and the Calouste Gulbenkian Foundation are hiring, on a contractual basis, two experts, who will be selected through interviews. The following are the standards for checking the candidate’s professional qualities and knowledge (qualifications), as well as skills and abilities:   Skills and ...

more...

2016-07-20 | The “Im Hayastan” (“My Armenia”) Pan-Armenian Festival devoted to the 25th Anniversary of Independence of the Republic of Armenia

  Non-official translation   INFORMATION   We would like to inform you that in 2016, the Ministry of Diaspora is carrying out the 3rd “Im Hayastan” (“My Armenia”) Pan-Armenian Festival. The goals and objectives of the “Im Hayastan” (“My Armenia”) Festival are to deepen ties and increase opportunities for cooperation between Armenia and Diaspora; contribute to the preservation of the Armenian culture and cultural identity; support ...

more...

2016-02-01 | The 2016 “Our Greats” Program of the RA Ministry of Diaspora is dedicated to the 25th anniversary of the Independence of the Republic of Armenia

The 2016 “Our Greats” Program of the RA Ministry of Diaspora is dedicated to the 25th anniversary of the Independence of the Republic of Armenia   Dear compatriots,   Since 2009, within the scope of the state policy on the Armenia-Diaspora partnership, the RA Ministry of Diaspora has been carrying out the “Our Greats” Program aimed at presenting the patriotic acts of distinguished Armenians to the generations, to give them a sense of patriotism and develop ...

more...

 

Events calendar

 
 

Congratulations

 
 

Speeches

 
<<  2016  >> <<  October  >>
Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
20.07.2016  |  Congratulations

TO MEMBERS OF THE BOARD OF THE

ARMENIAN YOUTH ASSOCIATION OF CALIFORNIA


Dear compatriots,


I cordially congratulate the Armenian Youth Association of California on its 25th anniversary.

15.07.2016  |  Speeches

July 6th marked the grand opening ceremony of the 2016 “Diaspora” Summer School Program of the RA Ministry of Diaspora at the Large Hall of Yerevan State University. The summer school program is jointly carried out with Yerevan State University.