Dear Armenians around the world,

 

 

 

 

 

 

 I would like to thank you for taking the time to visit our website at www.mindiaspora.am to receive information regarding the development of the Armenia-Diaspora partnership, programs of the Ministry of Diaspora and the daily activities of the Diaspora.

 

I express hope that we will use all of the opportunities provided to make the provisions stated in the RA government’s policy on the Diaspora accessible to you.


More...Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտնում եւ     
                    այցելում   www.mindiaspora.am կայքը,
                    տեղեկանալու համար Հայաստան-Սփյուռք
                    գործակցության զարգացմանը, ՀՀ սփյուռքի
                    նախարարության անելիքներին եւ Սփյուռքի
                    առօրյային: Հուսով եմ     ինտերնետի
                    (համացանց) բոլոր հնարավորությունները
                    կօգտագործենք ՀՀ կառավարության կողմից
                    Սփյուռքին միտված քաղաքականության
                    հիմնական դրույթները  համար:                        Մենք կանենք ամեն ինչ,  մանրամասն  >>

News

26.01.2018 | News
Books and website presented during event dedicated to 110th anniversary of Turkey’s Zhamanak Armenian Daily

On January 26, at the initiative of the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia and on the occasion of the 110th anniversary of the establishment of Turkey’s Zhamanak Armenian Daily, the books by Vahan Tekeyan, Yerukhan and Ruben Zardaryan (released as part of the series “Zhamanak: 100 Years”) and the website of Zhamanak Armenian Daily were presented during an anniversary event held in the hall of the Armenian General Benevolent Union in Yerevan.

25.01.2018 | News
Vice-President of Armenian National Autonomy of Hungary Alex Avanesian visits Ministry of Diaspora

On January 25, RA Minister of Diaspora Hranush Hakobyan received Vice-President of the Armenian National Autonomy of Hungary Alex Avanesian.

24.01.2018 | News
Working consultation held with staff of Hayern Aysor electronic newspaper

On January 24, RA Minister of Diaspora Hranush Hakobyan chaired a consultation with the editorial staff of Hayern Aysor electronic newspaper. Among the participants was RA Deputy Minister of Diaspora Serzh Srapionyan.

24.01.2018 | News
Importance was attached to continuity of efforts for integration of Syrian-Armenians and Iraqi-Armenians

On January 24, within the scope of the consultations that Minister of Diaspora of the Republic of Armenia Hranush Hakobyan is holding with representatives of the Ministry’s structural subdivisions, the Minister chaired a consultation with employees of the Department for Armenian Communities of the Near East and Middle East. Among the participants was Chief of Staff Firdus Zakaryan.

23.01.2018 | News
Minister stressed holding of regional meetings and discussions and field-related meetings and establishment of school associations

On January 23, Minister of Diaspora of the Republic of Armenia Hranush Hakobyan chaired a consultation with Deputy Minister Vahagn Melikyan, Head of the Department for Armenian Communities of Europe at the Ministry of Diaspora Karen Avanesyan and employees of the Department.

Upcoming Events

2018-02-01 | “My Armenia” Pan-Armenian Festival

INFORMATION on the “My Armenia” Pan-Armenian Festival Dear compatriots, In 2018, the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia will be holding the 4th “My Armenia” Pan-Armenian Festival, which is dedicated to the 100th anniversary of the First Republic of Armenia, the 100th anniversary of the heroic Battles of May and the 2,800th anniversary of the foundation of Yerevan. The goal of the festival is to support the strengthening of Armenia-Diaspora relations and ...

more...

2017-12-13 | The AGBU Armenian Virtual College is glad to inform that Winter Term 2018 Enrollment has started at AVC

The AGBU Armenian Virtual College is glad to inform that Winter Term 2018 Enrollment has started at AVC. The classes start on January 8, 2018 and end on March 13, 2018. The courses are available in multiple levels and in seven languages (Eastern & Western Armenian, English, Russian, French, Spanish and Turkish). Armenian Language: Eastern & Western Armenian History Armenian Culture: Architecture & Music Chess   AGBU Armenian Virtual College (AVC) is the pioneering ...

more...

 

Events calendar

 
 

Congratulations

 
 

Speeches

 
<<  2018  >> <<  February  >>
Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
20.07.2016  |  Congratulations

TO MEMBERS OF THE BOARD OF THE

ARMENIAN YOUTH ASSOCIATION OF CALIFORNIA


Dear compatriots,


I cordially congratulate the Armenian Youth Association of California on its 25th anniversary.

25.04.2017  |  Speeches

Armenian Patriarch of Jerusalem

His Beatitude Archbishop

Nourhan Manougian, 

Distinguished Reuven Amitai,

Dear participants,

 

Yesterday, on April 24th, our compatriots around the world and the progressive representatives of hundreds of countries paid their deep and sincere respects to the memory of the innocent victims of the Armenian Genocide.