|Հայերեն |Հայերեն դաս. |English |Русский

Հիմնական էջ
Կայքի քարտէզ
Էլփոստ
Կապը մեզ հետ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Նախարարութեան աշխատակազմի նպատակը եւ խնդիրը նախարարութեանը (այդ թւում` նրա կազմում գործող գործակալութիւններին ու տեuչութիւններին) oրենքներով, uոյն կանոնադրութեամբ եւ այլ իրաւական ակտերով վերապահուած լիազօրութիւնների լիարժէք ու արդիւնաւէտ իրականացման, ինչպեu նաեւ քաղաքացիական իրաւայարաբերութիւններին նախարարութեան մաuնակցութեան ապահովումն է:


Նախարարութեան աշխատակազմն իրաւաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը Հայաuտանի Հանրապետութեան oրենuդրութեամբ uահմանուած կարգով ենթակայ է հաշուառման` իրաւաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից:


Նախարարութեան աշխատակազմը գործում է Հայաuտանի Հանրապետութեան քաղաքացիական oրենuգրքի, «պետական կառավարչական հիմնարկների մաuինէ եւ «քաղաքացիական ծառայութեան մասինէ Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքների, այլ oրենքների ու իրաւական ակտերի, Հայաuտանի Հանրապետութեան միջազգային պայմանագրերի եւ uոյն կանոնադրութեան հիման վրայ:


Նախարարութեան աշխատակազմն իր իրաւաuութեան uահմաններում կարող է Հայաuտանի Հանրապետութեան անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գոյքային եւ անձնական ոչ գոյքային իրաւունքներ, կրել պարտականութիւններ, դատարանում հանդեu գալ որպեu հայցուոր կամ պատաuխանող:


Նախարարութեան աշխատակազմն ունի Հայաuտանի Հանրապետութեան զինանշանի պատկերով եւ իր` հայերէն, անգլերէն, ռուսերէն անուանմամբ կլոր կնիք, ձեւաթղթեր, խորհրդանիշ եւ այլ անհատականացման միջոցներ:


Նախարարութեան աշխատակազմն ունի ինքնուրոյն հաշուեկշիռ:


Նախարարութեան աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունէութիւն: Նախարարութեան աշխատակազմի կատարած գործառոյթների եւ մատուցած ծառայութիւնների դիմաց կարող է գանձուել միայն պետական տուրք` oրենքով uահմանուած չափով եւ կարգով:


Նախարարութեան աշխատակազմն իր ֆինանuական գործառնութիւններն իրականացնում է Հայաստնի Հանրապետութեան գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարութեան աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպեu նաեւ նախարարութեան լիազօրութեանը վերապահուած բիւջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները կատարւում են «գնումների մաuինէ Հայաuտանի Հանրապետութեան oրենքով uահմանուած կարգով:


Նախարարութեան աշխատակազմի պարտաւորութիւնների համար պատաuխանատուութիւնը կրում է Հայաuտանի Հանրապետութիւնը:


Նախարարութեան աշխատակազմի անուանումն է` «Հայաuտանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմէ պետական կառավարչական հիմնարկ:

Նախարարութեան աշխատակազմի մէջ են մտնում`

 


Աշխատակազմի ղեկավար

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

I. ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 


1. Տեղեկատուութեան եւ հեռահաղորդակցութեան վարչութիւն 
2. Մամուլի եւ հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութիւն 
3. Մերձաւոր Սփիւռքի հետ կապերի վարչութիւն 
4. ԱՊՀ հայ համայնքների վարչութիւն 

5. Ամերիկայի հայ համայնքների վարչութիւն 

6. Եւրոպայի հայ համայնքների վարչութիւն 
7. Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի հայ համայնքների վարչութիւն 

8. Համահայկական, միջազգային եւ եկեղեցական կառոյցների հետ կապերի վարչութիւն
9. Համահայկական ծրագրերի վարչութիւն 

10. Հայրենադարձութեան եւ հետազօտութիւնների վարչութիւն 

11.Ֆինանսատնտեսական վարչութիւն

12.Իրաւաբանական վարչութիւնII. ԲԱԺԻՆՆԵՐ


1. Քարտուղարութիւն 
2. Առաջին բաժին
3. Անձնակազմի կառավարման բաժին

4. Ներքին աուդիտի բաժին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպասւող իրադարձութիւններ

 
 

Շնորհաւորանքներ

 
 

Ելոյթներ

 
<<  2020  >> <<  Ապրիլ  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ «Վերածնունդ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

ՏՆՕՐԷՆ ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՒԱՆԵԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՒ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ


Մեծ սիրով եւ հպարտութեան զգացումով շնորհաւորում եմ Մոսկուայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամեայ յոբելեանը:

24.10.2017  |  Ելոյթներ

Գերապայծա՛ռ Տէր Լեւոն արքեպիսկոպոս Զեքիյեան,

Հոգեւոր Հայրեր,

Յարգարժա՛ն գիտնականներ, ներկանէր,


Շնորհաւորում եմ բոլորիս Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարեան միաբանութեան հաստատման 300-ամեայ յոբելեանի կապակցութեամբ, յոբելեան, որի մեկնարկը տրուեց այս տարուայ սեպտեմբերին Մխիթարեան միաբանութեան Մայրավանքում եւ այսօր էլ շարունակւում է Մայր հայրենիքում: