|Հայերեն |Հայերեն դաս. |English |Русский

Հիմնական էջ
Կայքի քարտէզ
Էլփոստ
Կապը մեզ հետ

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ

 

2017 թուականի մայիսի 10-ի «Հայաստան – Սփիւռք» 6-րդ Համահայկական համաժողովի կազմակերպական աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով կազմկոմիտէ ստեղծելու, համաժողովի նախապատրաստական միջոցառումների, համակարգողների եւ պատասխանատուների ցանկը  հաստատելու մասին  ՀՀ սփիւռքի նախարարի N 195-Այ հրամանը


Հրաման 2017 թուականի ապրիլի 14-ի N 160-այ «Սփիւռքի հայկական կրթական հաստատութիւններին ուսումնական գրականութեան եւ ուսումնաօժանդակ նիւթերի մշակում եւ տրամադրում» ծրագրի  շրջանակներում ուսումնական գրականութեան եւ օժանդակ նիւթերի, էլեկտրօնային նիւթերի CD/DVD-ների եւ նոր ուսումնական նիւթերի ցանկերը հաստատելու մասին

 

ՀՀ սփիւռքի եւ ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնների համատեղ հրաման 2017 թուականի ապրիլի 10-ի N 626-այ եւ N 139-այ սփիւռքի կրթական խնիրների լուծման աջակցութեանն ուղղուած համատեղ միջոցառումների ծրագիրը եւ համակարգող յանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին


ՀՀ սփիւռքի եւ ՀՀ սպորտի եւ երիտասարդութեան հարցերի նախարարութիւնների համատեղ հրաման 2017 թուականի ապրիլի 11-ի N140-այ եւ N93-այ/1 «Հայաստան-Սփիւռք» գործակցութեան, սփիւռքում հայապահպանութեան օժանդակման, երիտասարդական, մարզական համագործակցութեան զարգացման համատթղ միջոցառումների ծրագիրը եւ համակարգող յանձնաժողով ստեղծելու մասին


ՀՀ սփիւռքի եւ ՀՀ մշակոյթի նախարարութիւնների համատեղ հրաման 2017 թուականի  մարտի 23-ի N118-այ եւ ապրիլի 4-ի N 162-այ «Հայաստան-Սփիւռք» գործակցութեան, մշակութային համագործակցութեան զարգացման, սփիւռքում հայապահպանութեան օժանդակման, հայկական մշակոյթյ տարածման համատթղ միջոցառումների ծրագիրը եւ համակարգող յանձնաժողով ստեղծելու մասին


ՀՀ սփիւռքի եւ ՀՀ առողջապահութեան նախարարութիւնների համատեղ հրաման 2017 թուականի  մարտի 23-ի N117-Այ եւ մարտի 29-ի N 1019-Այ առողջապահութեան բնագաւառում սփիւռքի հետ համակողմանի կապերի զարգացման, սփիւռքում հայապահպանութեան օժանդակման, Հայաստանում եւ Սփիւռքում համատեղ միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու եւ համակարգող յանձնաժողով ստեղծելու մասին


Հրաման 2017 թուականի մարտի 13-ի N 101-Այ «Սփիւռքի հայկական կրթական հաստատութիւններին ուսումնական գրականութեան եւ օժանդակ նիւթերի մշակում եւ տրամադրում» ծրագրի 2017 թուականի ֆինանսաւորման չափը հաստատելու մասին 

 

Հրաման 2017 թուականի յունուարի 20 –ի N13-Ն ՀՀ սփիւռքի նախարարի 2011 թուականի մայիսի 10-ի  N117-Ն հրամանում փոփոխութիւններ կատարելու մասին


Հրաման 2016 թուականի նոյեմբերիի 22–ի N 350-այ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի կ'առուցուածքային ատորաբաժանումների կատարած աշխատանքների վերաբերեալ հաշուետուութիւնների հաւաքագրման մասին


Հրաման 2016 թուականի նոյեմբերիի 18–ի N 349-այ «Մէկ պատուհանի սկզբունքով» գործող կառոյցի աշխատանքային խումբ  ստեղծելու մասին

 

Հրաման 2016 թուականի նոյեմբերիի 14–ի N 338-այ հասարակութեան հետ կապերի ապահովման նպատակով տեղեկատուութեան տրամադրման եւ պատասխանատուներ սահմանելու մասին


Հրաման 2016 թուականի օգոստոսի 08–ի N 206-Ա Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութիւն 2016 թ. ընթացքում իրականացուող գնումները աուդիտի ենթարկելու մասին 

 

Հրաման 2016 թուականի ապրիլի 29–ի N 103-Ա Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմը հաստատելու մասին


Հրաման 2016 թուականի ապրիլի 13–ի N 84-Ա Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկուելու համար դիմումի ձեւը  հաստատելու մասին


Հրաման 2016 թուականի ապրիլի 12–ի  N 82-Ա  Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարին կից հասարակական խորհրդի աշխատակարգը  հաստատելու մասին

 

Հրաման 2015 թուականի ապրիլի 30–ի  N 96-Լ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի կ'առուցուածքային ստորաբաժանումների կանոնադրութիւնները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2015 թուականի մարտի 30–ի  N-73-Լ   Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարի 2009 թուականի դեկտեմբերի 24–ի N-222-Լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

 

Հրաման 2014 թուականի դեկտեմբերի 24 –ի N-407-Ա ՀՀ սփիւռքի նախարարի 2012 թուականի օգոստոսի 15-ի  N-206-Ա հրամանում փոփոխութիւն կատարելու մասին

 

Հրաման 2014 թուականի դեկտեմբերի 14 –ի  N-387-Ն  «Մեր Մեծերը» խորագրով մշակութային միջոցառումների շրջանակներում 2015 թուականին ընդգրկող անհատների մասին  

 

Հրաման 2013 թուականի յուլիսի 12–ի  N-186-Ա Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կանոնադրութիւնը հաստատելու մասին

 

Հրաման 2013 թուականի փետրուարի 21–ի  N-45-L Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2012 թուականի դեկտեմբերի 12–ի  N-231-Ա Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հեռահաղորդակցութեան, ինչպէս նաեւ մամուլի եւ հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութիւննների կանոնադրութիւնները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2012 թուականի նոյեմբերի 30–ի  N -299-Ա Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի իրաւաբանական եւ ֆինանսատնտեսական վարչութիւննների կանոնադրութիւնները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2012 թուականի օգոստոսի 15–ի  N-206-Ա Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարին կից ատեանի կազմը հաստստելու մասին

 

Հրաման 2010 թուականի սեպտեմբերի 30–ի  N-273-Ն Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան 2010թ. յունուարի 22-ի N-13-Ն հրամանում փոփոխութիւններ կատարելու մասին- կարգ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան գործավարութեան

 

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարի համատեղ 2010 թուականի յունիսի 21–ի  N-176 հրաման

 

Հրաման 2010 թուականի յունուարի 30–ի  N-13-Ն Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան գործավարութեան կարգը հաստստելու մասին

 

Հրաման 2009 թուականի դեկտեմբերի 24–ի  N-222-Լ   Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան Ոսկէ մեդալ, «Վիլեամ Սարոյան», «Նուբար Փաշա», «Կոմիտաս», «Արշիլ Գորկի» մեդալներ ստեղծելու, մեդալների ձեւերը հաստատելու մասին

 

Հրաման 2008 թուականի դեկտեմբերի 1 –ի  N-17-Ն քաղաքացիական ծառայութեան պաշտօններ զբաղեցնելու համար մրցոյթ անցկացնող մրցութային յանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին

 

Հրաման 2008 թուականի դեկտեմբերի 1–ի  N-18-Ա «Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի վարչութիւնների եւ բաժինների կանոնադրութիւնները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2008 թուականի հոկտեմբերի  10–ի  N-1-Ա Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութիւնում սփիւռքահայերի  եւ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիների ընդունելութեան կազմակերման կարգը հաստատելու մասին

 

 

 

 

Սպասւող իրադարձութիւններ

 
 

Շնորհաւորանքներ

 
 

Ելոյթներ

 
<<  2020  >> <<  Ապրիլ  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ «Վերածնունդ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

ՏՆՕՐԷՆ ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՒԱՆԵԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՒ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ


Մեծ սիրով եւ հպարտութեան զգացումով շնորհաւորում եմ Մոսկուայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամեայ յոբելեանը:

24.10.2017  |  Ելոյթներ

Գերապայծա՛ռ Տէր Լեւոն արքեպիսկոպոս Զեքիյեան,

Հոգեւոր Հայրեր,

Յարգարժա՛ն գիտնականներ, ներկանէր,


Շնորհաւորում եմ բոլորիս Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարեան միաբանութեան հաստատման 300-ամեայ յոբելեանի կապակցութեամբ, յոբելեան, որի մեկնարկը տրուեց այս տարուայ սեպտեմբերին Մխիթարեան միաբանութեան Մայրավանքում եւ այսօր էլ շարունակւում է Մայր հայրենիքում: