|Հայերեն |Հայերեն դաս. |English |Русский

Հիմնական էջ
Կայքի քարտէզ
Էլփոստ
Կապը մեզ հետ

Կառավարութեան որոշումներ

 

 

2017

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2017 թուականի յունիսի 15-ի N25 արձանագրային որոշումը (հաւելուած) Սփիւռքի մասնագէտների, կառավարիչների եւ նրանց կազմակերպութիւնների հետ երկկողմ համագործակցութիւնը խորացնելու վերաբերեալ 2017-2021 թուականների ծրագրին հաւանութիւն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2017 թուականի յունիսի 23-ի նիստի N 717- Ն որոշումը պետական տուրքի գծով արտօնութիւն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2017 թուականի յունիսի 8-ի նիստի N 618- Ն որոշումը պետական տուրքի գծով արտօնութիւն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2017 թուականի մայիսի 25-ի N 572-Ն որոշումը պետական մարմիններում էլեկտրօնային փաստաթղթերի եւ էլեկտրօնային  թուային  ստորագրութիւնների  կիրառման  կարգը սահմանելու, էլեկտրօնային թուային ստորագրութեան կիրառմամբ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման  մարմինների կողմից մատուցուող ծառայութիւնները կամ գործողութիւններն էլեկտրօնային ձեւով ձեռք բերելիս շահագործուող էլեկտրօնային համակարգերի  տեխնիկական ընդհանուր պահանջները սահմանելու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան  կառավարութեան 2005 թուականի N 1595-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:

 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2017 թուականի փետրուարի 2-ի նիստի N 4 արձանագրային որոշումը` Սփիւռքի երիտասարդների հայրենաճանաչութեան «Արի տուն» 2017 թուականի ծրագրին եւ միջոցառումների ցանկին հաւանութիւն տալու մասին

 

 

2016

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2016 թուականի դեկտեմբերի 8-ի N 1246-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2012 թուականի յուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մէջ փոփոխութիւն կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարութեանը գումար յատկացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի դեկտեմբերի 24-ի n 1555-ն որոշման մէջ փոփոխութիւններ ու լրացումներ կատարելու մասին


Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2016  թուականի  օգոստոսի 11  N 829 - Ն որոշումը Հայաստանի   Հանրապետութեան  կառավարութեան  մի  շարք որոշումներում փոփոխութիւններ կատարելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2016  թուականի  ապրիլի 15  N 389 - Ն որոշումը Սիրիայի Արաբական Հանրապետութեան` ազգութեամբ հայ քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային վարորդական վկայականներ յատկացնելու մասին


Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2016  թուականի  մարտի 31 N 337 - Ն որոշումը Հայաստանի   Հանրապետութեան  կառավարութեան մի շարք որոշումներում փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2016 թուականի փետրուարի 11-ի N5 արձանագրային որոշումը (հաւելուած) «Սփիւռք» ամառային դպրոց» 2016 թուականի ծրագրին հաւանութիւն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2016 թուականի փետրուարի 11-ի N123-ն որոշումը «Սփիւռքի հայկական կրթական հաստատութիւններին ուսումնական գրականութեան եւ օժանդակ նիւթերի մշակում եւ տրամադրում» ծրագրի 2016 թուականի ֆինանսաւորման չափը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2016 թուականի յունուարի 29-ի N3 արձանագրային որոշումը (հաւելուած N1), (հաւելուած N2) «Սփիւռքի երիտասարդների հայրենաճանաչութեան «Արի տուն» 2016 թուականի ծրագրին եւ միջոցառումների ցանկին հաւանութիւն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2016 թուականի   յունուարի 29-ի N 3 արձանագրային որոշումը (հաւելուած N1) «Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 25-ամեակին նուիրուած «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատօնի 2016 թուականի ծրագրին եւ միջոցառումների ցանկին հաւանութիւն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2016 թուականի յունուարի 14-ի N 131- Ն որոշումը (հաւելուած N1),(հաւելուած N2), (հաւելուած N3), (հաւելուած N4) Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2016 թուականի գործունէութեան միջոցառումների ծրագիրը եւ գերակայ խնդիրները հաստատելու մասին

 

2015 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի հոկտեմբերի 22-ի N 1244 – Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեանը գումար յատկացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515 - Ն որոշման մէջ լրացումներ կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի օգոստոսի 31-ի N 1002-Այ որոշումը մի շարք քաղաքացիների պարտադիր զինուորական ծառայութիւնից  ազատելու մասին(Գաղտնազերծված)


Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի օգոստոսի 6-ի N879-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2012 թուականի յուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մէջ փոփոխութիւն կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի  մայիսի 27-ի  N 564-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2013  թուականի ապրիլի   4-ի N 334-Ն որոշման  մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացում  կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի մարտի 10-ի N11 արձանագրային որոշումը (հաւելուած) «Սփիւռք» ամառային դպրոց» 2015 թուականի ծրագրին հաւանութիւն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի մարտի 10-ի N11 արձանագրային որոշումը (հաւելուած N1), (հաւելուած N2) «Սփիւռքի երիտասարդների` «Արի տուն» հայրենաճանաչութեան 2015 թուականի ծրագրին եւ միջոցառումների ցանկին հաւանութիւն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի մարտի 5-ի N192-Այ որոշումը «Սփիւռքի հայկական կրթական հաստատութիւններին ուսումնական գրականութեան եւ օժանդակ նիւթերի մշակում եւ տրամադրում» ծրագրի 2015 թուականի ֆինանսաւորման չափը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2015 թուականի փետրուարի 26-ի  N8 արձանագրային որոշումը «ԱՊՀ տարածաշրջանի հայ համայնքների կրթամշակութային խնդիրների լուծմանն օժանդակութեան» 2015 թուականի ծրագրին եւ ծրագրի իրականացման ցանկին ու ժամանակացոյցին հաւանութիւն տալու մասին

  

2014

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի  սեպտեմբերի 18-ի N995-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2008 թուականի սեպտեմբերի 11-ի N 1049-Ն որոշման մէջ փոփոխութիւն եւ լրացում կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի սեպտեմբերի 4-ի N916-Ն  որոշումը պետական տուրքի գծով արտօնութիւն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան  2014 թուականի սեպտեմբերի 4-ի N 942-Ն որոշումը տեղեկատուական ինտերնետային համակարգի սպասարկման կարգը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի օգոստոսի 7-ի N803-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2012 թուականի յուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մէջ փոփոխութիւն կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի յուլիսի 24-ի N818-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեանը գումար յատկացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի դեկտեմբերի 19-ի N  1414-Ն որոշման մէջ լրացում կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի  յուլիսի 17-ի N725-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի ապրիլի 4-ի N 334-Ն որոշման մէջ փոփոխութիւն կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի մայիսի 29-ի N613-Այ որոշումը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբաններին պարտադիր զինուորական ծառայութիւնից ազատելու մասին 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի մայիսի 29-ի N 613-Ն որոշումը Մեծի Տանն Կիլիկիո  Կաթողիկոսութեան միաբաններին պարտադիր զինուորական ծառայութիւնից ազատելու մասին 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի  ապրիլի 30-ի N502-Ն որոշումը «Սփիւռքի հայկական կրթական հաստատութիւններին ուսումնական գրականութեան եւ օժանդակ նիւթերի մշակում եւ տրամադրում» ծրագրի 2014 թուականի ֆինանսաւորման չափը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի  մարտի 13-ի N10 արձանագրային որոշումը սփիւռքի երիտասարդների` «Արի տուն» հայրենաճանաչութեան 2014 թուականի ծրագրին եւ միջոցառումների ցանկին հաւանութիւն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2014 թուականի  մարտի 6-ի N9 արձանագրային որոշումը «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատօնի 2014 թուականի ծրագրին եւ միջոցառումների ցանկին հաւանութիւն տալու մասին 

 

2013

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի դեկտեմբերի 26-ի N1121-Ն որոշումը ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների պաշտօնական կայքերին ներկայացուող նուազագոյն պահանջները հաստատելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի դեկտեմբերի 19-ի N1414-Ն Հայաստանի Հանրապետութեան 2014 թուականի պետական բիւջէի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի  նոյեմբերի 14-ի N1325-Ն որոշումը  Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2010 թուականի մարտի 4-ի  N 198-Ն որոշման մէջ լրացումներ եւ 2012 թուականի օգոստոսի 30-ի N 1104-Ն որոշման մէջ փոփոխութիւն կատարելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի հոկտեմբերի 31-ի N1199-Ն որոշումը Սիրիայի Արաբական Հանրապետութեան` ազգութեամբ  հայ քաղաքացիների կողմից «ժամանակաւոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով  Հայաստանի  Հանրապետութիւն  ներմուծուած  ապրանքների նկատմամբ  կիրառուած «ժամանակաւոր  ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկէտների երկարաձգումը թոյլատրելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութիւն 2013 թուականի հոկտեմբերի 23-ի N1151-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութիւն վերադարձի վկայականն անվճար ստալու դէպքերը սահմանելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի հոկտեմբերի 10-ի N1135-Ն որոշումը պետական տուրքի գծով արտօնութիւն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի օգոստոսի 8-ի N 832-Ն որոշումը  պետական տուրքի գծով արտօնութիւն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի յունիսի  6-ի N656-ն որոշումը Աշտարակ քաղաքում «Նոր Հալեպ» թաղամասի կառուցմանն աջակցելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2013 թուականի  ապրիլի 4-ի N334- Ն  Սիրիայի Արաբական Հանրապետութեան` ազգութեամբ հայ քաղաքացիների վարորդական վկայականները փոխանակելու մասին

 

2012

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2012 թուականի օգոստոսի 2-ի N983-Ն որոշումը պետական տուրքի գծով արտօնութիւն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2012 թուականի յուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշումը այն պետութիւնների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն ձեռք բերելու կապակցութեամբ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացու անձնագիր կարող է տրուել օտարերկրեայ պետութիւններում Հայաստանի Հանրապետութեան դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններում կամ հիւպատոսական հիմնարկներում

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2012 թուականի  օգոստոսի 30-ի N1104- Ն  որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան www.e-gov.am (էլեկտրօնային կառավարում) կայքի սպասարկման կարգը հաստատելու մասին

 

2010


Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2010 թուականի սեպտեմբերի 16-ի  N36 արձանագրային որոշումը Հայկական սփիւռքի գիտական, կրթական, տնտեսական, մշակութային  եւ  այլ  ոլորտներում առկայ ներուժի հաշուառման մեխանիզմների ու  տուեալների  միասնական համակարգի ստեղծման ծրագրին եւ միջոցառումների ցանկին հաւանութիւն տալու մասին


Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2010 թուականի յունիսի 3-ի N732- Ն որոշումը Հայաստանի  Հանրապետութեան  2010 թուականի պետական բիւջէում վերաբաշխում,  Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2009 թուականի դեկտեմբերի 24-ի N 1522- Ն որոշման մէջ փոփոխութիւններ կատարելու, ՀՀ սփիւռքի նախարարութեանը գումար յատկացնելու, ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան ենթակայութեան «Հայրենիք-Սփիւռք կենտրոն» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպութիւն ստեղծելու եւ նրա կանոնադրութիւնը հաստատելու մասին

 

2009 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2009 թուականի դեկտեմբերի 24-ի N1522-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան 2010 թուականի պետական բիւջէի կատարումն ապահովող միջոցառումների եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 2010 թուականի պետական բիւջէում վերաբաշխում կատարելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2009 թուականի օգոստոսի 20-ի նիստի  N34 որոշման (հաւելուած)` «Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան զարգացման հայեցակարգ»

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2009 թուականի մայիսի 14-ի  N 575-Ն որոշումը սփիւռքի երիտասարդութեան` Հայաստան պարբերական այցելութիււների կազմակերպման եւ անցկացման 2009 թուականի «Արի տուն» ծրագիրը եւ ծրագրի իրականացման միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին

 

2008

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2008 թուականի փետրուարի 7-ի  N 134-Ն որոշումը ՀՀ ժամանակաւոր կամ մշտական կացութեան կարգավիճակ ստանալու (կացութեան կարգավիճակը երկարաձգելու) դիմումի հետ ներկայացուող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումի քննարկման կարգը, ժամանակաւոր կացութեան քարտի, մշտական կացութեան քարտի եւ ՀՀ յատուկ անձնագրի նկարագրերը եւ ձեւերը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետութեան կառավարութեան 2008 թուականի սեպտեմբերի 11-ի  N 1049-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան կանոնադրութիւնը եւ աշխատակազմի կառուցուածքը հաստատելու մասին

 

2007

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2007 թուականի  նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշումը ՀՀ քաղաքացիութիւն ստանալու, ինչպէս նաեւ ՀՀ քաղաքացիութիւնը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը եւ դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին

 

2000

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 2000 թուականի  յունուարի 13-ի N 15 որոշումը «Զինապարտութեան մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 11 յօդուածի  4-րդ կէտի, 14 յօդուածի 1-ին կէտի «ա» ենթակէտի եւ 16 յօդուածի 2-րդ կէտի կիրարկումն ապահովելու մասին

 

1998

 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան որոշումը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 1998 թուականի դեկտեմբերի 25-ի N821 որոշման մէջ լրացում կատարելու մասին

 

Սպասւող իրադարձութիւններ

 
 

Շնորհաւորանքներ

 
 

Ելոյթներ

 
<<  2020  >> <<  Ապրիլ  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ «Վերածնունդ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

ՏՆՕՐԷՆ ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՒԱՆԵԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՒ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ


Մեծ սիրով եւ հպարտութեան զգացումով շնորհաւորում եմ Մոսկուայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամեայ յոբելեանը:

24.10.2017  |  Ելոյթներ

Գերապայծա՛ռ Տէր Լեւոն արքեպիսկոպոս Զեքիյեան,

Հոգեւոր Հայրեր,

Յարգարժա՛ն գիտնականներ, ներկանէր,


Շնորհաւորում եմ բոլորիս Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարեան միաբանութեան հաստատման 300-ամեայ յոբելեանի կապակցութեամբ, յոբելեան, որի մեկնարկը տրուեց այս տարուայ սեպտեմբերին Մխիթարեան միաբանութեան Մայրավանքում եւ այսօր էլ շարունակւում է Մայր հայրենիքում: