Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգ

 

Աշխատանքի ընդունվելը աշխատակազմում

ՀՀ սփյուռքի նախարարությունում կան հայեցողական, քաղաքացիական և տեխնիկական սպասարկման պաշտոններ:


ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում հայեցողական թափուր պաշտոններ առաջանալու դեպքում հայեցողական թափուր պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով կատարում է նշանակում:


ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ առաջանալու դեպքում «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը տեղեկացնում է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին: ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնի մրցույթի հայտարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական կայքում` www.csc.am:


Օրենքի համաձայն, մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնող աշխատակազմից մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ եզրակացությունը ստանալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակիցներից մեկին նշանակում է համապատասխան պաշտոնում:


Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների հավակնորդներին ներկայացվող պահանջները

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեն քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները՝ անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից, բացառությամբ՝ այն անձանց ովքեր. 
1. դատական կարգով ճանաչվել են անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ
2. դատական կարգով զրկվել են քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից
3. տառապում են այնպիսի հիվանդությամբ, որը քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչնդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ուև լիազորությունների իրականացմանը
4. դատապարտվել է հանցագործության համար և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ
5. խուսափել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից։


Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը.

- «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք


-   Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթների անցկացման կարգը (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 13-ի «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասինե N 17-Ն որոշում)


- Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու կարգը  (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2010 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը սահմանելու մասինե N 818-Ն որոշում)


-  Մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը  (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 23-ի «Մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը սահմանելու մասինե N 11 որոշում)


- Մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգը ( ՀՀ սփյուռքի նախարարի 2011 թվականի մայիսի 10-ի « ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային  և ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորում անցկացնող  ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատելու մասին» N 117-Ն հրաման)


-  Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 31-ի «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասինե N 436-Ն որոշում)


ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում տեխնիկական սպասարկման թափուր պաշտոններ առաջանալու դեպքում, տեխնիկական սպասարկման թափուր պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով կատարում է նշանակում:


 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2018  >> <<  Օգոստոս  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

26.01.2018  |  Ելույթներ

Անգնահատելի է հայ պարբերականների դերն ու առաքելությունը մեր պատմության, մշակույթի, ազգային ինքնության պահպանման գործում, մասնավորապես՝ Սփյուռքի պարագայում: