Հրատարակումներ

2017 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ, աջակցությամբ և պատվերով հրատարակված գրքեր

Իսրայելի, Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի քաղաքականությունը Սփյուռքի նկատմամբ


2016 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ, աջակցությամբ և պատվերով հրատարակված գրքեր 

Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1941-1991թթ.


Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան

 

Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի մերձեցման ուղիները

 

Գրական արեւմտահայերէնի ուսումնասիրութեան պատմութիւն


Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1950-1980-ական թվականներին

 

Համշենը և համշենահայությունը. Արդի հիմնախնդիրները

 

Թուրքիայի հանրապետության և թուրքական սփյուռքի համագործակցության հակահայկական ուղղվածությունը

 

«Հայկական սփյուռք 2015» տարեգիրք (հայերեն, անգլերեն)

 

«Հայկական սփյուռք 2015» տարեգիրք (հայերեն, ռուսերեն)

2015 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ, աջակցությամբ և պատվերով հրատարակված գրքեր 

Սփյուռքի ներդրումները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ. Զարգացման հեռանկարներ

 

Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների պատմություն

 

Հայոց ցեղասպանության նյութական հետևանքների հաղթահարման հիմնահարցը

 

Հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապետությունը


2014 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ, աջակցությամբ և պատվերով հրատարակված գրքեր


Սփյուռքի դիրքորոշումները ՀՀ աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումների շուրջ

 

 

Արտերկրի հայագիտական կենտրոնները. Ներուժի գնահատում

 

Հայրենադարձների փորձն ու ինտեգրումը Հայաստանում. խոչընդոտներ և հնարավորություններ

  

Իրանի հայ համայնքը. Արդի հիմնախնդիրներ

 

 

Հայոց ցեղասպանությունը միջազգային իրավական փաստաթղթերում

 

 

Գրական սփյուռք 2014

 

2013 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ,   աջակցությամբ եւ պատվերով հրատարակված գրքեր


Սփյուռքի գիտավերլուծական հանրությունը

 

 

Կարինի նահանգը XIX դարի երկրորդ կեսին

 

 

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ Լրագրողների համահայկական 6-րդ համաժողովի նյութեր

 


«Առաջարկություններ հայկական  կառուցների գործունեությունը կազմակերպելու համար»

 

2012 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ,   աջակցությամբ եւ պատվերով հրատարակված գրքեր

 

Արտերկրում գտնվող հայկական պատմամշակութային ժառանգության իրավական կարգավիճակը

 

Սփյուռքագիտություն տարեգիրք 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Լիբանանահայ երաժշտություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայկական պետության սահմաններն ըստ ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծոցի արաբական երկրների հայ համայնքները. արդի հիմնախնդիրները

 

 

Հայ կաթողիկե և ավետարանական համայնքները Թուրքիայում.ժամանակակից միտումներ

 

Ջավախքի ժողովրդական հեքիաթներ

  

  

Հայերը Օսմանյան կայսրության  վերջալույսին

 

 

 

2011 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ,   աջակցությամբ եւ պատվերով հրատարակվածգրքեր

 

 


«Հայկական Սփյուռք» տարեգիրք 2011 

  

 

«Ձեռնարկ այլ պետություններում բնակվող հայերի համար»

 

 

 

«Հայրենիքն է կանչում. ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը 3 տարեկան է»

 

 

 

«Գրական Սփյուռք» տարեգիրք

 

 

 

«Արևմտահայերենի քերականական գործնական աշխատանքների ձեռնարկ»

  

 

«Հանգանակ հայ ինքնության»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական հնչյունաբանություն»

 

 

 «Սիրիայի հայ համայնքը. արդի հիմնախնդիրներ»

 

 

«Սփյուռքի դավանանքային հատվածների խնդիրները և հնարավորությունները» 


 

 «Անի 1050»

 

 

 

 «Լիբանանահայ թատրոն»

 

 

 

«Արևմտահայերենի ուսուցման վիճակը Սփյուռքում»

 

 

 

   «Սփյուռքի հեռանկարները գլոբալացվող աշխարհում»

 

 

 

«Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում»

   Մեսրոպ արք. Աշճեան մատնաշար 69, Երևան 2011, 221 էջ

 

 

 

 


 

 

 

 

Об армянской диаспоре в России

(Этносоциологическое исследование армян Москвы и Краснодара),

 Ереван, издательтво ‘Гитутюн’ НАН РА,  2011, 153 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ռուսաստանի Դաշնության հայության կրոնադավանանքային կողմնորոշումները»

«Նորավանք» ԳԿՀ, Եր. 2011- 134 էջ

 

 

 

 


 

 

 

 

«Արևելյան Եվրոպայի հայ համայնքների խնդիրները»

«Նորավանք» ԳԿՀ,Եր. 2011- 184 էջ

 

 

 

 


 

 

 

 


21-րդ դարի մարտահրավերները.տեղեկատվական անվտանգությունը և հայ լրագրությունը

 

 

 

 

2010 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ,  աջակցությամբ եւ պատվերով հրատարակված գրքեր

 

 

 

 «Հայկական Սփյուռք» տարեգիրք 2010

 

                          

 «Ալեք Մանուկյան» -Վարդգես Համազասպյան»

«Անիի պահպանության ու ուսումնասիրության միջազգային գիտական կենտրոն

Երևան 2010, - վերահրատարակում/«Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ/, 48 էջ 

 

 

 

 

 

«Հայությունը սկանդինավյան երկրներում. հայ-սկանդինավյան պատմամշակութային առնչությունները»

 ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ,Երևան 2010, 280 էջ


 

 

  


 

 


 

 

 «Բաքվի նահանգի հայությունը XIX դարի երկրորդ կեսին» 

Գևորգ Ստեփանյան,

 ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Պատմության ինստիտուտ,Երևան 2010, 246 էջ

 

 

 

 

 

   

 Ձեռնարկ այլ պետություններում բնակվող հայերի համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շառլ Ազնավուր «Sur ma vie» 

4  ձայնասկավառակ


 


 

 

 

 

  

 Ձայնասկավառակ նվիրված Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք ՀՀ ազգային հերոս   Վազգեն Ա-ին  

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, «Մեր մեծեր» ծրագիր, 2010


 

 

 

 

 

  

«Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմության» 1920-ականներից մինչև մեր օրերը  

Ռուբեն Մելքոնյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության Ինստիտուտ, ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

Երևան, ՎՄՎ-Պրինտ, 2010-104 էջ

 

 

 

 

 

 

  

«Արամ Հայկազ. Մոռացված Էջեր» Հատոր Ա (1924-1950)  

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, Տիգրան Մեծ, Երևան 2010, 320 էջ

 


 


 

 

 

 

  

«Իտալերեն-Հայերեն Բառարան»  

Հ. Վահան Վրդ. Օհանեան, Մխիթարյան հրատարակչությունՎենետիկ,Ս. Ղազար, 1995-վերահրատարակում, 633էջ


 

 

 

 

 

 

«Ռուբեն Սևակ» հատընտիր

Ալեքսանդր Թոփչյան, ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Մեր մեծեր» ծրագիր

«Լուսաբաց» հրատարակչատուն, Երևան 2010-127 էջ

 


 


 

 

 

 

«Հայ ինքնության որակների պահպանումը խառն ամուսնություններում» զեկուցումների ժողովածու  

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, աջակցությամբ` ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի,

Երևանի պետական համալսարանի, «Նորավանք» ԳԿՀ-ի

«Նորք» ՓԲԸ, Երևան 2010, 188 էջ 

 

 

«Հետխորհրդային երկրների հայկական համայնքների ինքնության խնդիրները և տեղեկատվական ռեսուրսները»  

Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2010-252էջ+ներդիր 4էջ


 

Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

 

«Հայ համայնքն ԱՄՆ-ում» 

հեղինակային խումբ` Կարեն Վերանյան, Հայկարամ Նահապետյան,

Արեստակես Սիմավորյան, Տիգրան Ղանալանյան

Երևան, «Նորավանք» ԳՀԿ, 2010, 220էջ


Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

 

«Հայկական համայնքների ինքնակազմակերպման խնդիրները հարավային Ռուսաստանում» 

 Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2010-220էջ

 


Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

«Արտերկրում գտնվող հայկական պատմամշակութային ժառանգության իրավական       կարգավիճակը» 

հեղինակներ` Արման Սարգսյան, Լիլիթ Միրզոյան ,Երևան, 2010-168էջ

 

Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

«Գրական Սփյուռք» տարեգիրք 

խմբագրական խորհուրդ` Ավիկ Իսահակյան, Հրաչյա Սարիբեկյան, Արքմենիկ Նիկողոսյան, Արմեն Ավանեսյան, Վահրամ Դանիելյան, Վարդան Դևրիկյան

ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, 2010-304էջ

 

Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

2009 թվականին ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ, աջակցությամբ եւ պատվերով հրատարակված գրքեր

 

«1946-1948թթ. հայրենադարձությունը եւ դրա դասերը,

հայրենադարձության հիմնախնդիրներն այսօր»

Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու,

Երևան 2008, 405 էջ


Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

ՀՀ նախագահի ուղերձն

«Արի տուն» ծրագրի մասնակիցներին

(գրքույկ DVD-ով)


Մուղնի հրատարակչություն,  «Գասպրինտ» տպարան, Երևան 2009

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ


 

«Հայկական տեղեկատվական համայնքային ռեսուրսները հետխորհրդային երկրներում»

ՀՀ սփյուռքի նախարարության դրամաշնորհով`

«Նորավանք» ԳԿՀ-ի կողմից իրականացված հետազոտություն

 

«Նորավանք» ԳԿՀ, «Գասպրինտ», Երևան 2009, 145 էջ

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

«Իսլամացված հայերի խնդիրների շուրջ»

ՀՀ սփյուռքի նախարարության դրամաշնորհով`

«Նորավանք» ԳԿՀ-ի կողմից իրականացված հետազոտություն

 

«Նորավանք» ԳԿՀ, «Գասպրինտ», Երևան 2009, 110 էջ

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

«Ջավախահայության որոշ հիմնախնդիրներ»

ՀՀ սփյուռքի նախարարության դրամաշնորհով`

«Նորավանք» ԳԿՀ-ի կողմից իրականացված հետազոտություն

 

«Նորավանք» ԳԿՀ, «Գասպրինտ», Երևան 2009, 94 էջ

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

«Հայությունն Իսրայելում. որոշ խնդիրներ»

ՀՀ սփյուռքի նախարարության դրամաշնորհով`

«Նորավանք» ԳԿՀ-ի կողմից իրականացված հետազոտություն

 

«Նորավանք» ԳԿՀ, «Գասպրինտ», Երևան 2009, 130 էջ

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

«Քաջազի մշտավառ կանթեղ»

Սփյուռքի հայ մշակույթի գործիչներին նվիրված

ուսումնասիրությունների շարքից առաջին պատկերագիրքը

 

 

Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

«Մեծերեն սորվիր» (արեւմտահայերեն)

Առակների, ասույթների ժողովածու,

«Գասպրինտ», Երևան 2009, 160 էջ

 

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

«Սովորիր մեծերից» (արեւելահայերեն)

Առակների, ասույթների ժողովածու,

«Գասպրինտ», Երևան 2009, 160 էջ

 

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

 

Երգարան

 

հոգևոր, ժողովրդական, հայրենասիրական և ժամանակակից երգեր,

«Գասպրինտ», Երևան 2009, 71 էջ

 

 

Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

«Հայկական հեքիաթներու աշխարհ» (արեւմտահայերեն)

«Էդիթ պրինտ», Երևան 2009, 83 էջ

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ


 

«Հայաստան-Սփյուռք գործակցության» պաշտոնական նյութերի ընտրանի (հունիս 2008 - հոկտեմբեր 2009)

հայերեն-անգլերեն

 

«Գասպրինտ», Երևան 2009, 371 էջ

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ


 

«Հայկական Սփյուռք» տարեգիրք

Պոլիգրաֆ Բիզնես, Երևան 2009-532էջ

 

 

 

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ


 

 

 «Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը»

 

 Լուսակն, Երևան 2009, 152 էջ

 

 

 

 

 

Էլեկտրոնային տարբերակ

 

 

 

 

«Հայաստանի` իբրև հայկական ինքնության առանցքի ընկալումը սփյուռքահայ արդի գրականության համապատկերում»

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

«Գասպրինտ», Երևան 2010, 110 էջ

 

 Էլեկտրոնային տարբերակ

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2020  >> <<  Ապրիլ  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

18.08.2018  |  Ելույթներ

«Քայլ դեպի տուն»-ցինե՛ր, ողջու՜յն նորից:


Ուրախ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք հանդիպելու ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ: