Ներդրումային ծրագրեր

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող ծրագրերին կարող եք ծանոթանալ 

www. investmentprojects.am:


Ներդրումային ուղեցույց 2016/2017 (անգլերեն)


Ներդրումային միջավայր 2016 (անգլերեն)


Դեղագործության ուղեցույց (անգլերեն)


Սննդի վերամշակման ուղեցույց (անգլերեն)


Ներդրումային ծրագրեր (անգլերեն)


Ներդրումային բարեփոխումների քարտեզ


Ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ներմուծվող հումքի և սարքավորումների համար մաքսատուրքի արտոնությունների վերաբերյալ շնորհանդես


ՀՀ ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգ


«Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենք


Երկկողմ համաձայնագրերի ցանկ


ՀՀ գերատեսչությունների կողմից առաջարկվող նեդրումային ծրագրեր


ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն


Բնակարանի կարիք ունեցող առանձին խումբ անձանց բնակարանով ապահովման աջակցություն


Սոցիալական օգնականի ծառայություն


Տարեցների առողջ ապրելակերպի և ակտիվ ժամանցի ակումբ


Վերակագնողական պարագաների արտադրության կազմակերպում


ՀՀ առողջապահության նախարարություն


ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առողջապահական համակարգի արդիականացման հնարավորություն


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու ԲԿ-ի վերակառուցում և կցակառույցի կառուցում


Բժիշկների կրեդիտավորման համակարգ


ՀՀ արդարադատության նախարարություն


Ալյուրի արտադրություն


Հրուշակեղենի արտադրություն


Օֆսեթ տպագրության կազմակերպում


Պահածոների արտադրություն


Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիոն ծառայության ստեղծմանը


ՀՀ բնապահպանության նախարարություն


Արագաճ բարդիների աճեցում


Էկոլոգիական մաքուր բուսական արտադրության կազմակերպում ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում


ՀՀ տարածքում հանքաբանական և արդյունաբերական էկոտուրիզմի կազմակերպում


Երկարատև հետլուսարձակումով ֆոտոլյումինեսցենտային նյութերի արտադրություն


Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքում կենսավառելիքի արտադրության կազմակերպում՝ օգտագործելով Սևանա լճի ջրածածկ տարածքների մաքրման աշխատանքների արդյունքում առաջացած կենսազանգվածը


ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն


Բանջարային մշակաբույսերի սածիլների արտադրություն


Սարքավորումների և խողովակաշարերի լվացման համակարգ (CIP) և ֆերմենտացիոն տարողությունների ձեռք բերում


Ձկնամթերքի պահածոյացման նպատակով վերամշակող ձեռնարկության ստեղծում


Ձկնապահության զարգացում Հայաստանում


Կաթի վերամշակում(Դրամաշնորհային)


Ջերմոցաշինություն


Բանջարային կուլտուրաների և տնկիների ջերմոցային տնտեսությունների հիմնում


Մեղվակաթի արտադրություն, վերամշակում և փաթեթավորում


ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն


«Կարկառ երկրաջերմային հարթակում էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծրագիր


«Լոռիբերդի» հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր


«Մեղրի» հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր    


«Շնողի» հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր


Արևային ֆոտովոլտային կայանի ծրագիր


«Սեմյոնովկայի» հողմաէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն


Հայաստանի հարավային երկաթուղու ծրագիր


Հայավտոկայարան ՓԲԸ գործունեության բարելավման, ավտոկայարանային համակարգի արդիականացման և կառավարման ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի նախնական ծրագիր


Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր


Միջազգային Դատա-Կենտրոնի կառուցում


Երևանի քաղաքապետարան


Հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը ցուցադրող այգու կառուցման ներդրումային նախագիծ


«Մանկական քաղաք» բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման ներդրումային ծրագիր


Վերգետնյա ավտոհանգրվանի կառուցում


Երևանում մերձքաղաքային տրանսպորտի վերջնակետային հանգույցի կազմավորման ներդրումային ծրագիր


«Հայաստանի 12 մայրաքաղաքներ» թեմատիկ այգու կառուցման ներդրումային նախագիծ


Փակ լողավազանի կառուցման ծրագիր


Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում բնակելի թաղամասի վերակառուցման ծրագիր


Երևան քաղաքում ստորգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցման ներդրումային նախագիծ


«Երևանի Բերդ» հասարակական, գործարարական և մշակութային համալիրի կառուցման ծրագիր


«Պլանետարիում» աստղագիտական, գիտակրթական կենտրոնի ստեղծում


Հրազդանի կիրճում արկածային ժամանցասպորտային կենտրոնի ներդրումային ծրագիր


Ճանապարհային էստակադա Արգավանդի հանգույցից մինչև օդանավակայանի խաչմերուկ Իսակովի պողոտայով


Երևանում «Վարպետաց քաղաք» մշակութային համալիրի ստեղծում


Երեխաների համար արկածային քաղաքի ստեղծման ներդրումային նախագիծ


Վերգետնյա անցումների կառուցման ներդրումային նախագիծ


Արևային ֆոտովոլտային համակարգերի կառուցում


Երևանի կայարանամերձ հրապարակում ստորգետնյա առևտրի և սպասարկման համալիրի ու ավտոկայանատեղի կառուցում


Տարեցների համար նախատեսված ժամանակակից կենտրոնի ստեղծում Երևան քաղաքում


Նոր թաղամասի կառուցման ներդրումային նախագիծ


Երևանի բուսաբանական այգում բացօթյա հանգստի, ժամանցի և զբոսաշրջային կենտրոն հիմնելու ծրագիր 


Երևանում կինոդպրոց-կինոստուդիա կառուցելու ներդրումային նախագիծ


Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցում


Երևանի Սայաթ-Նովա պողոտա-Աբովյան փողոց խաչմերուկի ստորգետնյա անցման կառուցում` մետրոպոլիտենի «Երիտասարդական» կայարանի 2-րդ մուտքով


Երևանի Կիևյան փողոցի սկզբնամասում ստորգետնյա ուրբանիզացիայի ձևավորում


Շենգավիթ հնավայրի վերականգնման և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծման ներդրումային առաջարկ


Երևան քաղաքի ստորգետնյա անցումների վերակառուցման և արդիականացման ներդրումային նախագիծ


Ազատ տնտեսական գոտուն հարող տարածքի կառուցման ներդրումային ծրագիր


«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի վերականգնում և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծում


Բազմաֆունկցիոնալ առողջարարական-վերականգնողական համալիր-կենտրոնի ստեղծման ներդրումային ծրագիր


Մեծածախ ապրանքների և պահեստավորման լոգիստիկ կենտրոնի կառուցման ներդրումային նախագիծ


Հեքիաթային քաղաք Երևանում


«Նոյլենդ» պատմահնագիտական և զբոսաշրջային կենտրոնի ստեղծում


Արվեստի, զբոսաշրջության անտառպուրակային համալիր կենտրոնի ստեղծում


Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հրապարակում ստորգետնյա բազմաֆունկցիոնալ համալիրի և ավտոկայանատեղի ստեղծում


Կաթսայատան շինության վերակառուցում բնակելի տան-գրասենյակի


«Հաղթանակ» զբոսայգու տարածքի վերակառուցում և արդիականացում 


Կաթսայատան շինության վերակառուցում բազմաֆունկցիոնալ սպասարկման օբյեկտի


Երևան քաղաքում նոր ճոպանուղու կառուցում


Կաթսայատան շինության վերակառուցում հասարակական սպասարկման օբյեկտի


Կաթսայատան շինության վերակառուցում հասարակական սպասարկման օբյեկտի


Կաթսայատան շինության վերակառուցում հասարակական սպասարկման օբյեկտի


Կարմիր բլուր հնավայրի վերականգման և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծման ներդրումային առաջարկ


Երևանի Ռուսաստանի հրապարակում ստորգետնյա բազմաֆունկցիոնալ համալիրի և ավտոկայանատեղի կառուցում


Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցում


Կաթսայատան շինության վերակառուցման հասարակական սպասարկման օբյեկտի


Մարզաառողջարանային և հանգստի բազմաֆունկցիոնալ համալիր


Կաթսայատան շինության վերակառուցում հասարակական սպասարկման օբյեկտի


Հյուրանոցային համալիրի ստեղծում Հրազդանի կիրճում


Առևտրի կենտրոնի և ստորգետնյա ավտոկայանատեղի ստեղծում


Նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած զարգացման կենտրոնի հիմնում բոլոր տարիքային խմբերի երեխաների համար

 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ուջան համայնքում չրանոցային տնտեսության հիմնում


«Ոսկեվազ» գինու գործարանի ընդլայնում և զբոսաշրջության նոր ուղղությունների զարգացում


Ջերմոցային տնտեսության հիմնման ներդրումային ծրագիր


Հանգստյան գոտու հիմնում


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում «Հին Աշտարակ» զբոսաշրջության և ընտանեկան հանգստի կենտրոնի ստեղծում


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում մետաղի հղկումից և մշակումից պատրաստվող իրերի արտադրության հիմնում


Վայրի թեյաբույսերի և դեղաբույսերի մթերման, մշակման և թեյի արտադրության կազմակերպում


«Էկոմյունիթի» էկո-թաղամասի հիմնում


Անասնապահական տնտեսության և կաթի ու մսի մթերման արտադրամասի հիմնում


Անասնապահական տնտեսության մսի մթերման արտադրամասի հիմնում


Քացախի հումքի մթերման և արտադրության կազմակերպում 


ՀՀ Արարատի մարզպետարան


Ձերմոցային տնտեսության հիմնման ներդրումային ծրագիր


Սպանդանոցի ընդլայնման և կենսաբանական թափոնների վերամշակման հոսքագծի կառուցման ներդրումային ծրագիր 


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան


«Վարդենիսի պանրի գործարան` տարածաշրջանի զարգացման լոկոմոտիվ» ներդրումային ծրագիր


«Գեղարքունիքի մարզի Վահան համայնքում կաթնամթերքի արտադրության հիմնում» ներդրումային ծրագիր


«Համայնքի զարգացման և առողջ ապրելակերպի այլընտրանք (Կտավատի ձեթի արտադրություն)» ներդրումային ծրագիր


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքում հնդկացորենի արտադրության և հնդկաձավարի իրացման համակողմանի ավելացման ներդրումային ծրագիր


«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքում կաթի մթերման և կաթնամթերքի արտադրության արտադրական հզորությունների ընդլայնում («Արա-Արեգ» ՍՊԸ)» ներդրումային ծրագիր


«Խեցգետնի և ձկան պահածոների արտադրության ընդլայնում» ներդրումային ծրագիր


«Շինշիլաբուծական տոհմային տնտեսություն» ներդրումային ծրագիր


ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան


«Օրգանական գյուղատնտեսական արտադրության հիմնում» ներդրումային ծրագիր


«Մերձարևադարձային մրգատու այգու հիմնում Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանում» ներդրումային ծրագիր


Բորիսովկա ՍՊԸ-ի պանրի արտադրության ներդրումային ծրագիր


«Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության հիմնում և հանգստի գոտու կազմակերպում» ներդրումային ծրագիր


«ՀՀ Սյունիքի մարզում գյուղատնտեսական սարքավորումների վարձակալության և սպասարկման կենտրոնների ստեղծում» ներդրումային ծրագիր


«ՀՀ Սյունիքի մարզում սառնարանային տնտեսությունների, ինչպես նաև տեխնիկական մշակաբույսերի միջհամայնքային մթերման ու տեսակավորման կենտրոնների ստեղծում» ներդրումային ծրագիր


«Օրգանական ծնեբեկի, ցածրաճ պտղատու տնկիների արտադրություն և իրացում» ներդրումային ծրագիր

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2020  >> <<  Ապրիլ  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

18.08.2018  |  Ելույթներ

«Քայլ դեպի տուն»-ցինե՛ր, ողջու՜յն նորից:


Ուրախ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք հանդիպելու ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ: