2011թ. ծրագրեր

 

 

 

1. ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային բազմալեզու պարբերականի հրատարակում 

 «Հայերն այսօր» ամենօրյա, բազմալեզու  էլեկտրոնային պարբերականը գործում է 2009 թվականից: Հիմնական նպատակն է` նպաս­տել Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացմանը, տեղեկա­տվական ընդհանուր միջավայրի ձևավորմանը, աշխարհի տարբեր երկրներում լույս տեսնող հայկական թերթերի և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների միջև տեղեկատվության փոխանակման, համագործակցության նոր հնարավորությունների ստեղծմանը:

Պարբերականը ներկայացնում և լուսաբանում է Սփյուռքի հայկական համայնքներում կատարվող մշակութային, քաղաքական, տնտեսական   իրադարձությունները, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների դժվարությունները և ձեռքբերումները, հայկական կառույցների աշխատանքը, աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող, տարբեր բնագավառներում ճանաչված, լուրջ հաջողությունների հասած հայերի մասին ճանաչողական նյութեր և այլն:

Պարբերականի կայքում տեղադրվում է նաև էլեկտրոնային շաբաթաթերթը PDF տարբերակով, որը հնարավորություն է ընձեռում ցանկացած համայնքում հրատարակել այն:


2. Արևմտահայերենից արևելահայերեն և հակառակը փոխարկիչի շտեմարանի ընդլայնում 

Հայկական համայնքներում հայոց լեզվով խոսող երկու հատվածների փոխըմբռնման նպատակով 2009թ. համացանցում փոխարկիչ ծրագրի տեղադրման աշխատանք է իրականացվել:

2011թ.-ին ընդլայնվելու է ծրագրի հիմքում ընկած թարգմանչական շտեմարանը, պարբերաբար համալրվելու է նաև բառարանային շտեմարանը` տարեկան 5.000 բառ: Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել բարդ մասնագիտական տեքստերի արագ և որակյալ թարգմանություն:

 

3. Էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծում

 Համացանցում առկա հայերեն գրականությունը և հայալեզու տեքստերի քանակությունը խիստ անբավարար է: Անհրաժեշտ է ապահովել հնարավորինս մատչելի հասանելիություն հայ գրական և այլ մշակութային արժեքներին:

Ծրագիրը իրականացվում է 2010 թվականից: 

«էլեկտրոնային գրադարան» ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու և անընդհատ համալրվելու են համահայկական հայալեզու գրադարանային ռեսուրսները, որում հաշվի են առնվելու հայերենի  ուղղագրության տարբերությունները:

2011 թվականին նախատեսվում է էլեկտրոնային գրադարանի բովանդակության համալրում գրքերով,  տեսանյութերով, ձայնագրություններով և այլն, որոնցում հաշվի են առնված Սփյուռքի հետաքրքրությունները: Համալրվող գրականությունը կներառի ինչպես հայ դասական, այնպես էլ ժամանակակից Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հեղինակների ստեղծագործություններ ու աշխատություններ և այլն:

Ծրագրի նպատակն է` համահայկական հայալեզու գրադարանային ռեսուրսների ստեղծումը: 

 


4. «Մեր մեծերը»

 Ծրագիրն ընձեռում է Հայաստանի և Սփյուռքի  փոխճանաչման լրացուցիչ հնարավորություններ, հայտնի հայ անհատների կյանքի ու գործունեության լուսաբանում, Հայաստանում կատարած նրանց աշխատանքների պատշաճ ներկայացում: Այն նպաստում է հետագա ծրագրերի իրականացման և գործակցության զարգացման շուրջ Սփյուռքի տարբեր հեղինակավոր հայ անհատների համախմբմանը:

«Մեր մեծերը» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Սփյուռքի նշանավոր անհատների և կազմակերպությունների մեծարման միջոցառումներ, կազմակերպել հեռուստահաղորդումներ, պատրաստել գրքույկներ, թերթոններ, ձայնագրություններ և տեսահոլովակներ:

Ծրագիրն իրականացվում է 2009 թվականից,: 2009-2010թթ. «Մեր մեծեր» ծրագրում ընդգրկվել են Շառլ Ազնավուրը, Քըրք Քըրքորյանը, Վազգեն Վեհափառը, Ալեք Մանուկյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Լևոն Շանթը, Պողոս Նուբարը, Մխիթար Սեբաստացին, Լազարյան եղբայրները և Միսաք Մանուշյանը:

2011թ. «Մեր մեծեր» են հռչակվել Գարեգին Նժդեհը, Մոնթե Մելքոնյանը, Պետրոս Դուրյանը և Ջիվանին:

Նախատեսվում է հրատարակել Մոնթե Մելքոնյանին նվիրված գիրք, Պետրոս Դուրյանի և Ջիվանու կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող առանձին գրքույկներ, խտասալիկներ, Գ. Նժդեհի մասին նկարահանել տեսաֆիլմ:


5. Համահայկական  համաժողովների կազմակերպում 

 Ծրագիրն իրականացվում է Սփյուռքի գիտական, կրթական, տնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտներում առկա ներուժի համախմբման և արդյունավետ կիրառման նպատակով,   այն հնարավորություն է ընձեռում գնահատել, ձևավորել ընդհանուր մոտեցումներ, առաջադրված խնդիրների լուծման համար կիրառել միասնական մեխանիզմներ և մեթոդներ:

2011 թվականի ընթացքում կազմակերպվելու և իրականացվելու են հետևյալ համաժողովները` 

1. ապրիլի 7 - «Հայ կնոջ դերը Սփյուռքում» գիտաժողով.

2. ապրիլի 29-30  – Առևտրաարդյունաբերական պալատների ղեկավարների համաժողով.

3. մայիսի 26 – 27 - «Սփյուռքի զարգացման հեռանկարները գլոբալացվող աշխարհում» խորագրով միջազգային համաժողով` Սփյուռք ունեցող պետությունների համապատասխան կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ. 

4. հունիսի 27 - հուլիսի 16 -  «Երիտասարդ լրագրողների վերապատրաստման դասընթաց-հավաք».  

5. հունիսի 28 - 30 – Պլաստիկ վիրաբույժների համաժողով.

6. հունիսի 29 – 30 - Ճարտարապետների և շինարար -ճարտարագետների համահայկական երկրորդ համաժողով-Ճարտարապետների և շինարար-ճարտարագետների համահայկական ընկերակցության համակարգող խորհրդի նիստ.

7. հուլիսի 7 - 10 – Հայ բժիշկների համաժողով.

8. հուլիսի 14 - 20 – Երիտասարդ առաջնորդների ամառային դպրոց.

9. սեպտեմբերի 18 - 19 - Սփյուռքի  կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և համայնքների ղեկավարների համահայկական համաժողով.

10. հոկտեմբերի 8 - 10 – Հայ խոհարարների հավաք. 

11. հոկտեմբերի 20  - «Այլակրոն հայերի հիմնախնդիրները Սփյուռքում» կլոր սեղան. 

12. հոկտեմբերի 29 - 30 – Սրտաբանների համաժողով.  

13. հոկտեմբերի վերջ – Հայ ֆերմերների համաժողով:

 

 

 

6. Համահայկական մրցանակաբաշխություն 

 Սփյուռքի կազմակերպությունները և նվիրյալ անհատները ունեն խրախուսման, լավագույն օրինակները, ձեռքբերումներն ու ջանքերը ճանաչելի դարձնելու, ինչպես նաև Հայրենիքից ստացվող ոգեկոչումների ու ուշադրության կարիք:

Ծրագրի նպատակն է` խրախուսել, գնահատել հայապահպանության ուղղությամբ ձեռք բերված նվաճումները, հայկական կազմակերպությունների և անհատների ամենօրյա շնորհակալ աշխատանքը: Նախարարությունը իրականացնելու է համահայկական մրցանակաբաշխություն` հետևյալ  անվանակարգերով.

1. «Կտոր մը Հայրենիք»  - երիտասարդական գիտական հետազոտությունների մրցանակաբաշխություն` նվիրված Հայաստանի անկախության 20-ամյակին.

2. «Մայրենիի լավագույն ուսուցիչ» - Սփյուռքի կրթօջախներում աշխատող հայոց լեզվի, հայոց պատմության ուսուցիչների մրցանակաբաշխություն.

3. «Լավագույն երիտասարդական կազմակերպություն» - Սփյուռքի համայնքներում գործող երիտասարդական, ուսանողական կազմակերպությունների, համայնքային երիտասարդական կառույցների մրցանակաբաշխություն:


7. Աջակցություն Սփյուռքի համայնքների կայացմանը  (ՀՀ խորհրդանիշների` զինանշանի, դրոշի  ձեռքբերում և առաքում  Սփյուռքի հաստատություններ)   

 Հատկապես վերջին շրջանում Հայաստանի անկախ պետականության խորհրդանիշները (դրոշը և զինանշանը) Սփյուռքում մեծ պահանջարկ ունեն: Շատ կրթական, գիտական, մշակութային, համայնքային կազմակերպություններում անհրաժեշտություն է առաջացել  տեղադրելու Հայրենիքի խորհրդանիշները` ՀՀ դրոշը, զինանշանը: 

Այդ նպատակով Սփյուռքի հայկական համայնքային կազմակերպությունների վարչական գրասենյակներին և այլ կառույցներին առաքվելու են Հայաստանի խորհրդանիշեր:

 

8. Հայ բարերարների ճեմուղու հիմնադրում

 Հայ ժողովրդի նվիրյալների շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն հայ բարե­րարները: Պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում հայ ազգի երախտավոր­ները, իրականացնելով համազգային նշանակություն ունեցող բարեգործական, բարեսի­րա­կան ծրագրեր, ոչ միայն հոգացել են ժողովրդի կենսական կարիքները, աջակցել ազգի ֆիզիկական գոյատևմանը, այլև նպաստել են հայապահպանությանը, հայ մշակույթի, հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանն ու ներկայացմանը:

Հայաստանում սփյուռքահայ երախտավորների տարբեր ժամանակներում կատարած աշխատանքների մասին լիարժեք պատկերացում կազմելու նպատակով 2010 թվականին սկսեց իրականացվել «Հայ բարերարների ճեմուղու հիմնադրում» ծրագիրը: Ծրագրով նախատեսված է Երևանի Օղակաձև զբոսայգու չորրորդ հատվածում տեղադրել հայ մեծ բարերարների հուշակոթողները:

Կազմակերպվել է ճարտարապետական և քանդակագործական նախագծերի մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող ճանաչված քանդակագործի կողմից արդեն պատրաստվել է հուշակոթողների գերակշիռ մասը:

2011 թվականին ճեմուղին համալրվելու է ևս մեկ հուշակոթողով, ամբողջովին բարեկարգվելու, կանաչապատվելու և լուսավորվելու է ճեմուղու զբաղեցրած տարածքը:

 

 

9. Աշխատանք սփյուռքի համայնքների հետ 

 Հայաստան-Սփյուռք գործակցության ոլորտում առկա բազմաբնույթ խնդիրների լուծման, փոխճանաչման, կապերի հաստատման, տարբեր համայնքների հրավերներին և միջոցառումներին արձագանքելու, տեղերում ստեղծված իրավիճակները գնահատելու և լուծումներ գտնելու համար ի հայտ է եկել  նախարարության աշխատակիցներին  Սփյուռքի հայկական համայնքներ գործուղելու անհրաժեշտություն:

Ծրագրով նախատեսվում է նախարարության պատասխանատու աշխատակիցների պարբերական գործուղումներ՝ ըստ համապատասխան տարածաշրջանների:


10. Լատինական Ամերիկայի հայ համայնքներին կրթամշակութային աջակցության ծրագիր            

 ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2009թ. հաստատվել է Հարավային Ամերիկայի երկրների հայ համայնքների կրթամշակութային աջակցության ծրագիրը:

Համայնքները աջակցության կարիք ունեն կրթության գործի կազմակերպման, մշակութային շփումների և համահայկական ծրագրերում ներգրավվելու հարցերում: Ծրագրից բխող միջոցառումները նախատեսում են հայապահպանության, ուծացման դեմ պայքարի գործնական քայլեր:

Ծրագիրն սկսել է իրականացվել 2010 թվականից:

2011 թվականին նախատեսվում է իրականացնել

1. Աջակցություն Սան Պաուլոյի համալսարանի հայագիտական կենտրոնի աշխատանքներին (  2 գիտական աշխատանքների հրապարակում)  

2. Հայաստանի մշակութային համույթների, ստեղծագործական խմբերի, անհատ կատարողների համերգների կազմակերպում ( յուրաքանչյուր համայնքում 3 միջոցառում ) 

3. Հայաստանի մշակութային միջոցառումներին Լատինական Ամերիկայի հայ համայնքներում գործող թատերախմբերի, երգչախմբերի, անհատ կատարողների և արվեստագետների մասնակցություն ( 2 մշակութային խմբի այցելություն) 

4. Հայաստանի գրողների և մշակույթի գործիչների այցերի և հանդիպումների կազմակերպում համայնքներում  (1 խմբի այցելություն)

Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է համայնքային կյանքի աշխուժացում, ինքնակազմակերպման նոր ռեսուրսներ, հայապահպանության նոր խթաններ, փոխադարձ այցելությունների միջոցով նոր կապերի և համագործակցության հաստատում:


11. Հայաստանում բնակվող իրաքահայերի ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր 

 Իրաքում տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունների, ահաբեկչության և քրիստոնյաների նկատմամբ ծայրահեղականների կողմից դրսևորվող անհանդուրժողականության հետևանքով հայերի զգալի մասը ստիպված էր լքել իրենց բնակավայրերը: Նրանց  նշանակալի հատվածը բնակություն հաստատելու նպատակով տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն:

Ներկայումս Հայաստանում բնակվում են մոտ 800 իրաքահայեր, որոնց հիմնական մասը դժվարությամբ է ինտեգրվում հասարակությանը:

Այդ գործընթացին աջակցելու նպատակով մշակվել է ծրագիր, որի շրջանակներում 2011թ. ընթացքում նախատեսվում են սեմինարների, որակավորման և վերաորակավորման դասընթացների անցկացում, իրաքահայերի ինտեգրման համար անհրաժեշտ իրավական և տնտեսական  պայմանների ստեղծմանը նպաստող միջոցառումներ:                     

 

12. Արևմտահայերենի միասնական դասագրքերի ստեղծում

 Սփյուռքում և, մասնավորապես նրա արևմտահայերեն խոսող հատվածում լեզվամշակութային ուծացմանը դիմակայելու և ազգային ինքնության պահպանության խնդրում նախարարությունը մեծապես կարևորում է  Սփյուռքի կրթական խնդիրների ուսումնասիրությունը,  դրանց լուծմանը աջակցելը, հատկապես ուսումնական միասնական ծրագրերի և դասագրքերի ստեղծումը:


2010թ. կազմակերպված «Արևմտահայերեն միասնական դասագրքերի ստեղծման սկզբունքները» գիտաժողովի և «Արևմտահայերենի արդի վիճակը Սփյուռքում» գիտագործնական համաժողովի արդյունքում ստեղծվել է համակարգող խորհուրդ, որի հայաստանյան և սփյուռքյան արևմտահայերենի մասնագետները` ծրագրի շրջանակներում պետք է աշխատեն միասնական դասագրքերի ստեղծման ուղղությամբ:

Աշխատանքների արդյունքում տարրական, միջին և ավագ դպրոցների համար կստեղծվեն արևմտահայերենի միասնական դասագրքեր և առարկայական ծրագրեր, տարրական կրթության օղակի համար կստեղծվեն աշխատանքային տետրեր:

 

13.Սփյուռքի վիրտուալ թանգարան

Ստեղծվելու է «Հայկական Սփյուռքի վիրտուալ թանգարան» կայքէջ, որի նպատակն է ներկայացնել հայ ժողովրդի պատմությունը, ներկան և զարգացման հեռանկարները:

Կայքում կտեղադրվեն Սփյուռքի հայ համայնքների, համահայկական կազմա­կեր­պությունների ու հոգևոր կառույցների, Հայաստա­նի, Հայ դատի վերա­բերյալ տեքստային, վիզու­ալ նյութեր, ձայնադարան, հայկական անձնանունների և ազգանունների բառարան, «Հայկական գենեալոգիա» ծրագիր և այլն:

«Հայկական Սփյուռքի վիրտուալ թանգարան» ծրագրի իրա­կանացման արդյունքում կներկայացվեն հայ ժողովրդի պատ­մությունը, մշակու­թային ժառանգությունն ու նվաճումները, կհանրահռչակվեն մեծանուն հայորդիների ներդրումները համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ, երիտասարդ սերունդների շրջանում կարմատավորվեն հայ ազգային արժեքները, Հայաստանը և Սփյուռքի հայ համայնքները ճանաչելի կդառնան միմյանց համար, կամրապնդվեն Հայրենիք-Սփյուռք, Սփյուռք-Սփյուռք կապե­րը: Կայքը նպաստելու է հայ ժողովրդի համախմբմանը և հայկական աշխարհի ձևավորմանը: 

 

14.Հայաստան-Սփյուռք գործակցության վերաբերյալ ֆիլմաշարերի, տեսահոլովակների և հեռուստահաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում 

Սփյուռքի շատ համայքներում չկան հայկական կրթական հաստատություններ, դպրոցներ, ակումբներ, որի արդյունքում նոր սերունդը կտրվում է իր արմատներից:  Հաշվի առնելով տեղեկատվական արդի տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները, տեսողական միջոցների դերն ու նշանակությունը և, ելնելով Սփյուռքում հայապահպանությանը նպաստող միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունից, նախատեսվում է ստեղծել և տարածել հայոց լեզվի, հայկական ավանդույթների, Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմության մասին ճանաչողական ֆիլմաշարեր, հեռուստահաղորդումներ, խտասալիկներ և տեսահոլովակներ:    

Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի որոշակիորեն կասեցնել Սփյուռքի ուծացման վտանգը՝ հնարավորություն ընձեռելով ճանաչել Հայաստան-Հայրենիքը:

 

15.«Հայկական Սփյուռք» տարեգիրք 

 «Հայկական Սփյուռք» տարեգրքի հրապարակման նպատակներն են` նպաստել Սփյուռքում և Հայաստանում գործող կազմակերպությունների համագործակցության ակտիվացմանը, նպաստել Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացմանը:

«Հայկական Սփյուռք» տարեգիրքը ամփոփ ներկայացնում է Սփյուռքում տեղի ունեցած առավել հիշարժան ձեռնարկները, Հաաստանում և Սփյուռքում համահայկական կազմակերպությունների, հոգևոր կառույցների, Հայ համայնքների, ՀՀ պետական մարմինների և ՀՀ սփյուռքի նախարարության կողմից իրականացված հիշարժան ծրագրերն ու միջոցառումներ:

Հրատարակվել է «Հայկական Սփյուռք» -2009 տարեգիրքը, հրատարակության է նախապատրաստվում 2010 թվականի տարեգիրքը:

 

16. Սփյուռքի կրթօջախներին, կրթամշակութային հաստատություններին, հայագիտական կենտրոններին ուսումնական, գիտահանրամատչելի  գրականության առաքում 

Սփյուռքի կրթօջախներին, կրթամշակութային հաստատություններին, հայագիտական կենտրոններին, հայկական կամակերպություններին ուսումնական գրականության առաքման ոլորտում մշտապես խնդիրներ են առաջանում և շատ հաճախ գրականությունը ժամանակին և հասցեական չի առաքվում:

Այս ոլորտում ծառացած խնդիրները բացասաբար են անդրադառնում Սփյուռքի կրթօջախների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վրա:

Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում է ուսումնական և հանրամատչելի գրականության հայտերի ստացումը և դրանց համակարգումը, ամբողջացումը, ապա համապատասխան առաքող կազմակերպության միջոցով ժամանակին և նախատեսված ծավալներով ապահովվում է անհրաժեշտ ուսումնական գրականության առաքումն ըստ հասցեների:

 

17. Սփյուռքի երիտասարդության Հայաստան պարբերական այցելությունների «Արի Տուն» ծրագիր

Տարբեր երկրների մշակութային ազդեցությունների պարագայում, Սփյուռքի հայ երիտասարդների համար Հայաստանն ու հայ իրականությունը տեսական պատկերացումներից և գիտելիքներից բացի, կարիք ունեն նաև գործնական շփումների:

Այս նպատակով 2009 թվականից  նախարարությունն իրականացնում է Սփյուռքի երիտասարդության Հայաստան պարբերական այցելությունների «Արի Տուն»  ծրագիրը: Ծրագրի տևողությունը 2 շաբաթ է, որի ընթացքում սփյուռքահայ երիտասարդները` բնակվելով հյուրընկալ ընտանիքներում հնարավորություն են ունենում ճանաչել հայ ընտանիքի ավանդույթները, շփվել հայ երիտասարդության հետ, ծանոթանալ իրենց հասակակիցների հետաքրքրություններին, ստեղծել կապեր, շրջագայել և ծանոթանալ Հայաստանի պատմական տեսարժան վայրերին, ունենալ բազմաբնույթ հանդիպումներ պետական, հասարակական և մշակութային գործիչների հետ, հայրենագիտության դասեր առնել Հայրենիքում, ինչպես նաև հասակակիցների հետ արդյունավետ ժամանակ անցկացնել «Արի տուն» ճամբարում:

2009թ. «Արի տուն» ծրագրի շրջանակներում ավելի քան 20 երկրների շուրջ 300, իսկ 2010թ. 600 հայ երիտասարդներ այցելեցին Հայաստան:

2011թ. «Արի տուն» ծրագրով Հայաստան կայցելեն և իրենց հանգիստը կանցկացնեն 800 սփյուռքահայ երիտասարդներ:

Ընդլայնվելու է մասնակցության աշխարհագրությունը, աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի ծրագրում ընդգրկվեն նաև հեռավոր համայնքների երիտասարդները:


18. Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագիր

 Աշխարհասփյուռ հայությունը միշտ չէ, որ  ամբողջությամբ տեղյակ է  Հայաստանի անկախության նվաճումներին և դժվարություններին: Ապրելով հայրենիքից դուրս` նրանք մեծ կարիք ունեն հաղորդակցվելու հայրենիքում տեղի ունեցող  նշանակալի իրադարձություններին, տոներին և հոբելյանական միջոցառումներին, դրական լիցքեր ստանալու և համախմբվելու համահայկական կարևորություն ունեցող ձեռնարկների շուրջ:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անկախության 20-ամյակի առթիվ հայկական լավագույն խմբերի և կատարողների ելույթներ Սփյուռքի հայաշատ տարածաշրջաններում, որոնք մեծ խթան կհանդիսանան հայրենիքի, պետության և պետականության հանդեպ հավատի, կապերի խորացման համար: Համերգները կուղեկցվեն գիտության, մշակույթի, քաղաքականության ոլորտներում հայտնի հայերի հետ տարաբնույթ հանդիպումներով և այլն:

Ծրագիրը կնպաստի հայրենադարձությանը, հայապահպանությանն ու հայ ինքնության, մշակութային արժեքների պահպանմանը, ազգային համախմբմանը:

 

19. Մերձավոր Սփյուռքին կրթամշակութային աջակցության ծրագիր

 Մերձավոր Սփյուռքի հայ համայնքների առջև ծառացած հիմնախնդիրները տարաբնույթ են` հոգևոր-մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, գիտակրթական:

Այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրով  նախատեսում է իրականացնել մի շարք միջոցառումներ`

1. մշակութային միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցություն

2. կրթական և մշակութային հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում

3. գրադարաններին հայերեն գրականության տրամադրում

4. տարածաշրջանում գործող երիտասարդական կենտրոնների գործունեությանը և պահպանմանն աջակցություն

5. հայ համայնքների մասին ֆիլմաշարի ստեղծում

6. մերձավոր Սփյուռքի հայերի հիմնահարցերի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների պատրաստում

 

20. Հայկական  սփյուռքի գիտական, կրթական, տնտեսական մշակութային և այլ ոլորտներում առկա ներուժի հաշվառման և համախմբման ծրագիր 

 Սփյուռքը ընդունելով որպես համաշխարհային ինտեգրման հուսալի և արդյունավետ կամուրջ` ծրագրով նախատեսվում է մշակել Սփյուռքի ներուժի հայտնաբերման և համախմբման կառուցակարգեր, Սփյուռքի կարող ուժերին ներգրավել երկրի ներքին կյանքին` հայկական պետականության ամրապնդման, մրցունակ պետության ձևավորման, ազգային հիմնախնդիրների լուծման, ինչպես նաև սփյուռքահայերի աջակցությամբ միջազգային կառույցների հետ ներպետական կառույցների աշխատանքի բարելավման նպատակով:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է`

1. Սփյուռքի համահայկական և տարածաշրջանային կառույց­ների, անհատների և տեղեկատ­վական ռեսուրսների մասին լիարժեք տեղե­կու­թյուն­ների ու տվյալ­ների հավա­քագրում, հա­մա­­պար­­փակ էլեկտրո­նային շտե­մա­րա­նի ստեղծում,

2. բազայի պարբերաբար համալրման և զարգացման նպատակով Սփյուռքի տարբեր համայնքների, կազմակերպությունների և անհատների մասին լիարժեք, ամբողջական պատմական, վիճակագրական, քաղաքական, կրթամշակութային, հոգևոր, գիտական, երիտասարդական, սոցիալական, տնտեսական և այլ տեղեկությունների ու տվյալների հավաքագրում և ամբողջացում, 

3. Սփյուռքի ներուժի հայտնա­բերման, համախմբման նպատակով  մասնա­­գի­­տական համահայկական ընկերակցու­թյունների ու ցանցերի  ստեղծում,

4. Հայաստանի Հանրապետու­­թյան կողմից ձեռնարկվող պետական և հասարակական նախաձեռ­նությունների, համա­պետա­կան և համա­հայկական նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ քննարկումներին, միջոցա­ռումներին և ծրագրերին Սփյուռքի կրթամշակութային գործիչների, գիտնական­ների, մասնագետների  մասնակ­ցության ապահովում 

 

21. «Համայնքների պատմություն» Սփյուռքի հայկական համայնքների ուսումնասիրություններ 

 Սփյուռքի հայկական գաղթօջախները պարբերաբար ենթարկվում են դինամիկ փոփոխությունների, նոր` առանցքային նշանակություն ունեցող զարգացումները կարիք ունեն ուսումնասիրության:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է գիտական հաստատությունների, մասնագիտացված կենտրոնների, աշխատանքային խմբերի միջոցով Սփյուռքի գաղթօջախներում գիտական համակարգված ուսումնասիրությունների իրականացում և դրանց հրապարակման ապահովում` հետագա գործնական կիրառման նպատակով:

Արդյունքում մշակվում և հրատարակվում են գիտական հիմնարար աշխատություններ, գրքույկներ և տեղեկատվական նյութեր, որոնք գիտաուսումնական նպատակով կիրառելի կլինեն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներում և հայագիտական կենտրոններում:

Իրականացվելու են հետևյալ հետազոտությունները.

1. «Համայնքների պատմություն»: Հայկական համայնքների ձևավորման, կայացման և համագործակցությունների վերաբերյալ արդիական հիմնախնդիրների թեմատիկ ուսումնասիրությունների իրականացում`  3 թեմատիկ ուսումնասիրություններ «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամին  պատվիրելու միջոցով 

2. «Համայնքների պատմություն»- հայկական համայնքների ձևավորման, կայացման և համագործակցությունների վերաբերյալ արդիական հիմնախնդիրների թեմատիկ ուսումնասիրությունների իրականացում`  4 թեմատիկ ուսումնասիրություններ ՀՀ ԳԱԱ պատմության, արևելագիտության, արվեստի և գրականության ինստիտուտներին   պատվիրելու միջոցով

3.  Սփյուռքագիտությանը նվիրված ուսումնասիրություններ՝ ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնին պատվիրելու միջոցով ` 2  թեմա : 

 

22. Սփյուռքագիտության ոլորտում կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման, կազմակերպման նպատակով աջակցություն ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի մագիստրանտներին

Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվելու ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի գործունեության զարգացմանը, ուսումնառող մագիստրանտների ուսման նպատակով տրամադրվելու են սոցիալական նպաստներ` հնարավորություն ընձեռելով պատրաստել մագիստրոսներ «Սփյուռքագիտություն» մասնագիտությամբ::

Ամբիոնի գիտական կարողությունները կներդրվեն Սփյուռքում տարբեր գաղթօջախների հոգևոր-մշակութային, պատմական և սոցիալական ուսումնասիրությունների իրականացման գործում:

Նախատեսվել է ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի մինչև 10 մագիստրանտի օժանդակել ուսման տարեկան վարձավճարի չափով:

 

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2019  >> <<  Օգոստոս  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

18.08.2018  |  Ելույթներ

«Քայլ դեպի տուն»-ցինե՛ր, ողջու՜յն նորից:


Ուրախ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք հանդիպելու ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ: