ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ

2018 թվականի հուլիսի 26-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» Սփյուռքի նախարարի N 213-Լ հրամանի

 

2018 թվականի հունիսի 19-ի «Ազդարարման համար պատասխանատու անձ նշանակելու մասին» Սփյուռքի նախարարի  N 182-Ա հրամանը

 

2018 թվականի ապրիլի 4-ի «Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում ուսումնական գրականության, ուսումնաօժանդակ նյութերի և CD/DVD-ների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ սփյուռքի նախարարի N 95-Ա հրամանը


Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 12–ի  N45-L հրամանում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ սփյուռքի նախարարի 2018թ. մարտի 17-ի N66-Ա հրաման

 

2018 թվականի հունվարի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության 2018 թվականի ծրագրերի իրականացման միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ սփյուռքի նախարարի N 20-Ա հրամանը


2018 թվականի հունվարի 25-ի «ՀՀՍՆ-ԳՀԱՊՁԲ-18/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգը կազմակերպելու նպատակով գնահատող հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ սփյուռքի նախարարի N 3-Ա հրամանը

 

2018 թվականի հունվարի 23-ի «ՀՀ սփյուռքի նախարարության 2018 թվականի գնման գործընթացը կամակերպելու նպատակով պատասխանատու ստորաբաժանումներ ստեղծելու և գնումների համակարգող սահմանելու մասին» ՀՀ սփյուռքի նախարարի N 2-Ա հրամանը


«Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության եվ օժանդակ նյութերի մշակում եվ տրամադրում» ծրագրի 2018 թվականի ֆինանսավորման չափը հաստատելու մասին


2017 թվականի  դեկտեմբերի 29-ի հրաման N 517-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության 2018 թվականի ծրագրերի իրականացման պատասխանատու ստորաբաժանումների և համակարգողների ցանկը հաստատելու մասին


Հրաման 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 503-Ա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի N 25 արձանագրային որոշման կատարման համար պատասխանատուների և համակարգողների ցանկը հաստատելու մասին


2017 թվականի հունիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի «Սփյուռք» բաժնի խնդիրների իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցի մշակման մասին» ՀՀ սփյուռքի նախարարի N 248-Ա հրամանը 


2017 թվականի մայիսի 10-ի «Հայաստան - Սփյուռք» 6-րդ Համահայկական համաժողովի կազմակերպական աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով կազմկոմիտե ստեղծելու, համաժողովի նախապատրաստական միջոցառումների, համակարգողների և պատասխանատուների ցանկը  հաստատելու մասին  ՀՀ սփյուռքի նախարարի N 195-Ա հրամանը

 

Հրաման 2017 թվականի ապրիլի 14-ի N 160-Ա «Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրի  շրջանակներում ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի, էլեկտրօնային նյութերի CD/DVD-ների և նոր ուսումնական նյութերի ցանկերը հաստատելու մասին

 

ՀՀ սփյուռքի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունների համատեղ հրաման 2017 թվականի ապրիլի 10-ի N 626-Ա և N 139-Ա սփյուռքի կրթական խնիրների լուծման աջակցությանն ուղղված համատեղ միջոցառումների ծրագիրը և համակարգող հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին


ՀՀ սփիւռքի և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունների համատեղ հրաման 2017 թվականի ապրիլի 11-ի N140-Ա և N93-Ա/1 «Հայաստան-Սփյուռք» գործակցության, սփյուռքում հայապահպանության օժանդակման, երիտասարդական, մարզական համագործակցության զարգացման համատթղ միջոցառումների ծրագիրը և համակարգող հանձնաժողով ստեղծելու մասին


ՀՀ սփյուռքի և ՀՀ մշակույթի նախարարությունների համատեղ հրաման 2017 թվականի  մարտի 23-ի N118-Ա և ապրիլի 4-ի N 162-Ա «Հայաստան-Սփյուռք» գործակցության, մշակութային համագործակցության զարգացման, սփյուռքում հայապահպանության օժանդակման, հայկական մշակույթյ տարածման համատթղ միջոցառումների ծրագիրը և համակարգող հանձնաժողով ստեղծելու մասին


ՀՀ սփյուռքի և ՀՀ առողջապահության նախարարությունների համատեղ հրաման 2017 թվականի  մարտի 23-ի N117-Ա և մարտի 29-ի N 1019-Ա առողջապահության բնագավառում սփյուռքի հետ համակողմանի կապերի զարգացման, սփյուռքում հայապահպանության օժանդակման, Հայաստանում և Սփյուռքում համատեղ միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու և համակարգող հանձնաժողով ստեղծելու մասին

 

Հրաման 2017 թվականի մարտի 13-ի N 101-Ա «Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրի 2017 թվականի ֆինանսավորման չափը հաստատելու մասին


Հրաման 2017 թվականի հունվարի 20 –ի N13-Ն ՀՀ սփյուռքի նախարարի 2011 թվականի մայիսի 10-ի  N117-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Հրաման 2016 թվականի նոյեմբերիի 22–ի N 350-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ատորաբաժանումների կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների հավաքագրման մասին

 

Հրաման 2016 թվականի նոյեմբերիի 18–ի N 349-Ա «Մեկ պատուհանի սկզբունքով» գործող կառույցի աշխատանքային խումբ  ստեղծելու մասին

 

Հրաման 2016 թվականի նոյեմբերիի 14–ի N 338-Ա հասարակության հետ կապերի ապահովման նպատակով տեղեկատվության տրամադրման և պատասխանատուներ սահմանելու մասին


Հրաման 2016 թվականի օգոստոսի 08–ի N 206-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն 2016 թ. ընթացքում իրականացվող գնումները աուդիտի ենթարկելու մասին 

 

Հրաման 2016 թվականի ապրիլի 29–ի N 103-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմը հաստատելու մասին


Հրաման 2016 թվականի ապրիլի 13–ի N 84-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար դիմումի ձևը հաստատելու մասին


Հրաման 2016 թվականի ապրիլի 12–ի  N 82-Ա  Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարին կից հասարակական խորհրդի աշխատակարգը  հաստատելու մասին

 

Հրաման 2015 թվականի ապրիլի 30–ի  N 96-Լ Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2015 թվականի մարտի 30–ի N73-Լ Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 24–ի N-222-Լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

 

Հրաման 2014 թվականի դեկտեմբերի 24 –ի N407-Ա ՀՀ սփյուռքի նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 15-ի  N-206-Ա Հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

Հրաման 2014 թվականի դեկտեմբերի 14 –ի  N387-Ն  «Մեր մեծերը» խորագրով մշակութային միջոցառումների շրջանակներում 2015 թվականին ընդգրկող անհատների մասին  

 

Հրաման 2013 թվականի հուլիսի 12–ի N186-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին

 

Հրաման 2013 թվականի փետրվարի 12–ի  N45-L Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2012 թվականի դեկտեմբերի 12–ի N231-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության, ինչպես նաեվ մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչություննների կանոնադրությունները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2012 թվականի նոյեմբերի 30–ի  N299-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական և ֆինանսատնտեսական վարչություննների կանոնադրությունները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2012 թվականի օգոստոսի 15–ի  N-206-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարին կից ատյանի կազմը հաստստելու մասին

 

Հրաման 2010 թվականի սեպտեմբերի 30–ի N273-Ն Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության 2010թ. հունվարի 22-ի N-13-Ն Հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին- կարգ Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության գործավարության

 

Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարի եվ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի համատեղ 2010 թվականի հունիսի 21–ի  N-176 Հրաման

 

Հրաման 2010 թվականի հունվարի 30–ի N 13-Ն Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության գործավարության կարգը հաստստելու մասին


Հրաման 2009 թվականի դեկտեմբերի 24–ի N222-Լ Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության ոսկե մեդալ, «Վիլյամ Սարոյան», «Նուբար Փաշա», «Կոմիտաս», «Արշիլ Գորկի» մեդալներ ստեղծելու, մեդալների ձևերը հաստատելու մասին

 

Հրաման 2008 թվականի դեկտեմբերի 1–ի N17-Ն քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին

 

Հրաման 2008 թվականի դեկտեմբերի 1–ի N18-Ա «Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի վարչությունների և բաժինների կանոնադրությունները հաստատելու մասին

 

Հրաման 2008 թվականի հոկտեմբերի 10–ի N 1-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությունում սփյուռքահայերի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընդունելության կազմակերման կարգը հաստատելու մասին

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2019  >> <<  Օգոստոս  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

18.08.2018  |  Ելույթներ

«Քայլ դեպի տուն»-ցինե՛ր, ողջու՜յն նորից:


Ուրախ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք հանդիպելու ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ: