ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 

 

  

«ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ 

 

«ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ »  ՀՀ ՕՐԵՆՔ

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ

 

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ

 

«ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ

 

«ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ  

 

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ

 

«ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

  

«Դրոշի մասին» ՀՀ օրենք

«Զինանշանի մասին» ՀՀ օրենք

«Օրհներգի մասին» ՀՀ օրենք

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենք

 

 

  

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 

«Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենք

«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ օրենք

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 

«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին»  ՀՀ օրենք

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

  

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք

«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք

«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենք

«Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենք

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենք

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» ՀՀ օրենք

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք

«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք

 

 

 

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 

«Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» ՀՀ օրենք

«Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» ՀՀ օրենք

«Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» ՀՀ օրենք

 

 

 

 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենք

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենք

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենք

«Տնտեսական մրցակցության մասին» ՀՀ օրենք

«Արտոնագրերի մասին» ՀՀ օրենք

«Ֆիրմային անվանումների մասին» ՀՀ օրենք

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք

«Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենք

«Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ օրենք

 

 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք

«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք

 

 

 

 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 

«Լեզվի մասին» ՀՀ օրենք  

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենք

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք

  

 

 

 

 ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐ

 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

ՀՀ ընտրական օրենսգիրք  

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

 

 

  

 

 

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2018  >> <<  Փետրվար  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

ԲՐԱԶԻԼԻԱՅԻ ՍԱՆ ՊԱՈՒԼՈ ՆԱՀԱՆԳԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐ

ԴՈԿՏՈՐ-ՊՐՈՖԵՍՈՐ ՎԱՀԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ

 

Հարգարժա՛ն պարոն Հակոբյան,


Մեծ ուրախությամբ տեղեկացա, որ Սան Պաուլոյի Պետական համալսարանում կայացած ընտրություններում հաղթելու արդյունքում և նահանգապետի հրամանով նշանակվել եք հիշյալ հաստատության ռեկտոր:

26.01.2018  |  Ելույթներ

Անգնահատելի է հայ պարբերականների դերն ու առաքելությունը մեր պատմության, մշակույթի, ազգային ինքնության պահպանման գործում, մասնավորապես՝ Սփյուռքի պարագայում: