Կառավարության որոշումներ

2017


ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Սփյուռքի երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի տուն» 2018 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 54-16 արձանագրային որոշումը


ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1688-Ն որոշումը 


ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1665-Ն որոշումը 


ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N1509-Ն որոշումը


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1439-Ն որոշումը ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին


ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N1341-Ն որոշումը

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի N25 արձանագրային որոշումը (հավելված) Սփյուռքի մասնագետների, կառավարիչների և նրանց կազմակերպությունների հետ երկկողմ համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ 2017-2021 թվականների ծրագրին հավանություն տալու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 23-ի նիստի N 717-Ն որոշումը պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի նիստի N 618-Ն որոշումը պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 572-Ն որոշումը պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային  թվային  ստորագրությունների  կիրառման  կարգը սահմանելու, էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման  մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունները կամ գործողություններն էլեկտրոնային ձևով ձեռք բերելիս շահագործվող էլեկտրոնային համակարգերի  տեխնիկական ընդհանուր պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2005 թվականի N 1595-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի նիստի N 4 արձանագրային որոշումը` Սփյուռքի երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի տուն» 2017 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին


2016


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 1246-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1189-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-Ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 15-Ի N 389-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 


Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2016  թվականի  օգոստոսի 11  N 829 - Ն որոշումը Հայաստանի   Հանրապետության  կառավարության  մի  շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին


Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2016  թվականի  ապրիլի 15  N 389 - Ն որոշումը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության՝ ազգությամբ հայ քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության ազգային վարորդական վկայականներ հատկացնելու մասին


Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2016  թվականի  մարտի 31  N 337 - Ն որոշումը Հայաստանի   Հանրապետության  կառավարության  մի  շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N5 արձանագրային որոշումը (հավելված) «Սփյուռք» ամառային դպրոց» 2016 թվականի ծրագրին հավանություն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N123-Ն որոշումը «Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրի 2016 թվականի ֆինանսավորման չափը հաստատելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 29-ի N3 արձանագրային որոշումը (հավելված N1), (հավելված N2) «Սփյուռքի երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի տուն» 2016 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի   հունվարի 29-ի N 3 արձանագրային որոշումը (հավելված N1) «Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին նվիրված «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի 2016 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131- Ն որոշումը (հավելված N1),(հավելված N2), (հավելված N3), (հավելված N4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին2015


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N 1244 – Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515 - Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N1002-Ա որոշումը մի շարք քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայությունից  ազատելու մասին(Գաղտնազերծված)


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 6-ի N879-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի  մայիսի 27-ի  N 564-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013  թվականի ապրիլի   4-ի N 334-Ն որոշման  մեջ փոփոխություններ և լրացում  կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 10-ի N11 արձանագրային որոշումը (հավելված) «Սփյուռք» ամառային դպրոց» 2015 թվականի ծրագրին հավանություն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 10-ի N11 արձանագրային որոշումը (հավելված N1), (հավելված N2) «Սփյուռքի երիտասարդների` «Արի տուն» հայրենաճանաչության 2015 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N192-Ա որոշումը «Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրի 2015 թվականի ֆինանսավորման չափը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 26-ի  N8 արձանագրային որոշումը «ԱՊՀ տարածաշրջանի հայ համայնքների կրթամշակութային խնդիրների լուծմանն օժանդակության» 2015 թվականի ծրագրին և ծրագրի իրականացման ցանկին ու ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին

  

2014

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի  սեպտեմբերի 18-ի N995-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1049-ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N916-Ն  որոշումը «Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին»

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 942-Ն որոշումը տեղեկատվական ինտերնետային համակարգի սպասարկման կարգը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N803-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 24-ի N818-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N  1414-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի  հուլիսի 17-ի N725-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 4-ի N 334-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մայիսի 29-ի N613-Ա որոշումը Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության միաբաններին պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մայիսի 29-ի N 613-Ն որոշումը Մեծի Տանն Կիլիկիո  Կաթողիկոսության միաբաններին պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի  ապրիլի 30-ի N502-Ն որոշումը «Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրի 2014 թվականի ֆինանսավորման չափը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի  մարտի 13-ի N10 արձանագրային որոշումը «Սփյուռքի երիտասարդների` «Արի տուն» հայրենաճանաչության 2014 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի  մարտի 6-ի N9 արձանագրային որոշումը «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի 2014 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին 

 

2013

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N1121-Ն որոշումը ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների պաշտոնական կայքերին ներկայացվող նվազագույն պահանջները հաստատելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի  դեկտեմբերի 19-ի N1414-Ն Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումնապահովող միջոցառումների մասին


Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի  նոյեմբերի 14-ի N1325-Ն որոշումը  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի  N 198-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1104-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N1199-Ն որոշումը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության՝ ազգությամբ  հայ քաղաքացիների կողմից «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով  Հայաստանի  Հանրապետություն  ներմուծված  ապրանքների  նկատմամբ  կիրառված «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետների երկարաձգումը թույլատրելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարություն 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N1151-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի վկայականն անվճար ստալու դեպքերը սահմանելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N1135-Ն որոշումը պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 8-ի N 832-Ն որոշումը  պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունիսի  6-ի N656-Ն որոշումը աշտարակ քաղաքում «Նոր Հալեպ» թաղամասի կառուցմանն աջակցելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի  ապրիլի 4-ի N334- Ն  Սիրիայի Արաբական Հանրապետության՝ ազգությամբ հայ քաղաքացիների վարորդական վկայականները փոխանակելու մասին

 

2012

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N983-Ն որոշումը պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշումը այն պետությունների  ցանկը  հաստատելու  մասին,  որոնց քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու կապակցությամբ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր կարող է տրվել օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի  օգոստոսի 30-ի N1104- Ն  որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության www.e-gov.am (էլեկտրոնային կառավարում) կայքի սպասարկման կարգը հաստատելու մասին


2010


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N36 արձանագրային որոշումը Հայկական սփյուռքի գիտական, կրթական, տնտեսական, մշակութային  և  այլ  ոլորտներում առկա ներուժի հաշվառման մեխանիզմների ու տվյալների միասնական համակարգի ստեղծման ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունիսի 3-ի N732- Ն որոշումը Հայաստանի  Հանրապետության  2010 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում,  Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1522- Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ սփյուռքի նախարարության ենթակայության «Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպություն ստեղծելու և նրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին

 

2009 

  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N1522-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի կատարում նապահովող միջոցառումների և Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետականբյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի  N34 որոշման (հավելված)՝ «Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգ»

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մայիսի 14-ի  N 575-Ն որոշումը սփյուռքի երիտասարդության` Հայաստան պարբերական այցելություւների կազմակերպման և անցկացման 2009 թվականի «Արի տուն» ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին

 

2008

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 7-ի  N 134-Ն որոշումը ՀՀ ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) դիմումի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումի քննարկման կարգը, ժամանակավոր կացության քարտի, մշտական կացության քարտի և ՀՀ հատուկ անձնագրի նկարագրերը և ձեվերը հաստատելու մասին

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի  N 1049-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին

 

2007

   

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի  նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշումը ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաեվ ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին


2000

  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի  հունվարի 13-ի N 15 որոշումը «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11 հոդվածի  4-րդ կետի, 14 հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետի և 16 հոդվածի 2-րդ կետի կիրարկումն ապահովելու մասին

 

1998

  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N821 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

 

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2019  >> <<  Օգոստոս  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

18.08.2018  |  Ելույթներ

«Քայլ դեպի տուն»-ցինե՛ր, ողջու՜յն նորից:


Ուրախ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք հանդիպելու ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ: