Գնումներ 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը

 

Մեկ անձից կատարվող գնումներ


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ի  որոշումը Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին


Հայաստանի Հանարապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 11 հունվարի 2013թ. N11-Ա հրամանը Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության 2013թ. գնման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով պատասխանատու ստորաբաժանումներ ստեղծելու և գնումներ համակարգող սահմանելու մասին 


Հրաման 2016 թվականի օգոստոսի 08–ի N 206-Ա Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն 2016 թ. ընթացքում իրականացվող գնումները աուդիտի ենթարկելու մասին 

 

 

 

Մրցույթին մասնակցելու հրավեր


ՀՀ սփյուռքի նախարարության 2017 թվականի գնումների անվանացանկ

 

ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2017 թվականի գնումների պլան

 

ՀՀ սփյուռքի նախարարության կարիքների համար` «Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր


ՀՀ սփյուռքի նախարարության կարիքների համար` «Լրատվամիջոցների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր


ՀՀ սփյուռքի նախարարության 2017 թվականի կարիքների համար` ավտոմեքենաների լվացման և մաքրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր


ՀՀ սփյուռքի նախարարության 2017 թվականի կարիքների համար` պատճենահանման և համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր

 

ՀՀ սփյուռքի նախարարության կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր

 

ՀՀ սփյուռքի նախարարության 2017 թվականի կարիքների համար` «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր


«Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` «Սփյուռքյան կառույցների և նշանավոր անհատների ծրագրերի իրականացում» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավեր

 

«Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» ծրագրով նախատեսված ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավեր

 

«Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` «Եվրասիական տնտեսական միության երկրների հայ համայնքների կրթամշակութային զարգացմանն աջակցություն» ծրագրով նախատեսված ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավեր

 

«Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` «Սփյուռք ամառային դպրոց» ծրագրով նախատեսված ձեռքբերման նպատակով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավեր

 

«Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` «Տարածքային համագործակցության և համահայկական մշակութային ծրագրերի իրականացում» ծրագրով նախատեսված ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավեր

 

2017 թվականի գնման պայմանագրեր

 

Էլեկտրոնային նյութերի ձեռքբերման գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԾՁԲ-17/04)


Էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրի ձեռքբերման գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԾՁԲ-17/07)


Ավտոմեքենաների լվացման և մաքրման ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ՇՀԾՁԲ-15/19-17/1)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/16)


Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/15)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/14)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/13)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/10)


Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/09)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/08)


Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/07)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/05)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/04)


Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/03)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/02)

 

Ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01)


Հայտարարությունների տպագրման ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/01/04)


«Հայկական սփյուռք - 2016» տարեգրքի տպագրության գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-2017-ՇՀԱՇՁԲ-15/3/1)


Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/3)

 

Պատճենահանման և համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ՇՀԾՁԲ-15/10-17/1)


Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրի ձեռքբերման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ՇՀԾՁԲ-15/6-17/1)

 

Բլանկի տպագրության աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-17/1)


Ամսագրի ձեռքբերման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-17/02/05)


Էլեկտրոնային նյութերի ձեռքբերման գնման պայմանագիր (N ՀՀՍՆ-ԾՁԲ-17/02)

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2018  >> <<  Հունվար  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ԲՐԱԶԻԼԻԱՅԻ ՍԱՆ ՊԱՈՒԼՈ ՆԱՀԱՆԳԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐ

ԴՈԿՏՈՐ-ՊՐՈՖԵՍՈՐ ՎԱՀԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ

 

Հարգարժա՛ն պարոն Հակոբյան,


Մեծ ուրախությամբ տեղեկացա, որ Սան Պաուլոյի Պետական համալսարանում կայացած ընտրություններում հաղթելու արդյունքում և նահանգապետի հրամանով նշանակվել եք հիշյալ հաստատության ռեկտոր:

24.10.2017  |  Ելույթներ

Գերապայծա՛ռ Տեր Լևոն արքեպիսկոպոս Զեքիյան,

Հոգևոր Հայրեր,

Հարգարժա՛ն գիտնականներ, ներկաներ,


Շնորհավորում եմ բոլորիս Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարյան միաբանության հաստատման 300-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ, հոբելյան, որի մեկնարկը տրվեց այս տարվա սեպտեմբերին Մխիթարյան միաբանության Մայրավանքում և այսօր էլ շարունակվում է Մայր հայրենիքում: